تبلیغات
سیب آنلاین sibonline - لیست مصالح ساختمانی برای قرارداد مشارکت در ساخت

مهندسی راه و ساختمان

 
 
مهندس  علی رضائی       09351502384

alirezaie.eng@gmail.com

 

گروه مهندسین طراح سیب آنلاین
لیست مصالح ساختمانی برای قرارداد مشارکت در ساخت
نظرات () |
نظر به درخواست دوستان یک لیست مصالح ساختمان جهت عقد قرارداد مشارکت در ساخت تهیه کردم که 171 مورد است و بهتر دیدم که همه از آن استفاده کنند و به اطلاع عموم برسد خواهشمندم در صورت اشتباه ویا نقص و یا کمبود اطلاع دهید تا اصلاح شود  و به دو فرمت word , pdf  برای دانلود گذاشته شده.

کپی از این مطلب به هر نحو با ذکر  نویسنده و منبع مجاز است .

امیدوارم که برای شما مفید واقع شود .
مهندس علی رضائی


بسمه تعالی

1- نوع اسکلت سازه

2- نوع خاکبرداری و یا گود برداری

3- مهاربندی و شمع کوبی جهت حفظ ساختمانهای مجاور ( در صورت هرگونه تخریب به هر دلیل سازنده جوابگو خواهد بود ) .

4- ساخت بتن صرفا توسط کارخانه انجام شود و از ریختن بتن دستی در کلیه مراحل پی ، سقف ها ، دیوارهای برشی و ستونها و غیره . . . . اجتناب شود .

5- نوع دیوارهای جانبی ساختمان (آجر یا بلوک و یا  ... )  ضخامت آن عبارتند از . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

6-نوع دیوارهای جانبی راه پله اصلی ساختمان (آجر یا بلوک و یا  ... )  و ضخامت آن عبارتند از . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

7-نوع دیوارهای جانبی باکس آسانسور(آجر یا بلوک و یا  ... )   و ضخامت آن عبارتند از . . . . . . . . . . . ..  . ..  . .. . . . . . . . . .

8- نوع حفر چاه عبارتند از . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. و اتصال لوله خروجی اصلی فاضلاب ساختمان  به سیستم اگو (فاضلاب شهری) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9- پوشش نمای ساختمان (سنگ آجر ، شیشه و یا ترکیبی و ... ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .و طبق مدل (ساختمانی خاص یا عکس یا کاتالوگ ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

به همراه اسکوپ کلیه سنگها می باشد .

10- کلیه پنجره ها طبق ضوابط شهرداری ( دارای شیشه دو جداره ) و مقابل پاگرد ورودی هر طبقه طبق ضوابط درب سکوریت نصب گردد .

 

11- حیاط و مصالح آن :

11-1 - جنس درب ورودی حیاط (ماشین رو و عابر ) عبارتند از . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نوع آن (اگر مدل خاصی مد نظر است همانند سایر ساختمانها و یا کاتولوگ ها انواع لولایی یا انواع کرکره ای ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سایر توضیحات ساخت درب ( نوع ورق ، جنس ورق ، ضخامت ورق ، رنگ اصلی درب ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..

11-2-درب ماشین رو داری ریموت کنترل (بازکردن از دور ) ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . .و درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و مدت گارانتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .می باشد .

11-3- قبل از اقدام به رنگ دربهای اصلی (پارکینگ و عابر ) لازم است ابتدا زنگ زدائی شود سپس 2دست ضد زنگ زده شود و نهایتا نیز 2 دست رنگ اصلی روغنی به رنگ (مثلا قهوه ای سوخته) . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود .

11-4- روشنائی های حیاط عبارتند از (نور نقطه ای شعاعی ترکیبی و . . . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعداد آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . .درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . .و تعداد چراغ های دیوارکوب حیاط . . . . . . . . . . . . .ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وتمامی آنها دارای سنسور (حسگر) نوع . . . . . . . . . . . . . . .ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . ..می باشند .

11-5-روشنائی های باغچه عبارتند از (نور نقطه ای شعاعی ترکیبی و . . . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعداد آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . .درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . می باشند .

11-6- کلیه دیوارهای حیاط (سنگ یا سرامیک و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نوع . . . . . . . . . . رنگ . . . . . . .  کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   .

11-7- کف حیاط (سنگ یا موزائیک و. . . ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نوع . . . . . . . . . . رنگ . . . . . . .  کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .  


 

11-8- برای حیاط سیستم لوله کشی آب جهت شستشو و آبیاری باغچه در نظر گرفته شود .

11-9- برای کف حیاط کف شوی در نظر گرفته شود .

11-10- روی دیوارهای حیاط سنگ قرنیز به ضخامت . . . . . . . . رنگ . . . . . . .  کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   در نظر گرفته شود .

11-11- جهت باکس باغچه در حیاطبه ابعاد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و به ارتفاع . . . . . . . . . . . . . .دیوار بانمای  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و سنگ قرنیز روی دیوار حیاط از نوع . . . . . . . . . . . . .به ضخامت  . . . . . . . . . . .در نظر گرفته شود .

 

12- راه پله اصلی ساختمان :

12-1- نمای دیوارهای راه پله اصلی ساختمان از طراز کف الی سقف از جنس (سنگ ،سرامیک و غیره ) . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .  .  . به ضخامت . . . . . . . . رنگ . . . . . . .  کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .  در نظر گرفته شود.

12-2- کف کلیه راه پله اصلی ساختمان به غیر از سنگهای پلکان ها از جنس (سنگ ،سرامیک و غیره ) . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .  .  . به ضخامت . . . . . . . . رنگ . . . . . . .  کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .  در نظر گرفته شود.

12-3- برای کلیه راه پله ها ( شامل تمام طبقات ) نرده پله از جنس  . . . . . . . . . .  مدل . . . . . ..  . . . . . .و رنگ  . . . . . . . . . . . . . کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   در نظر گرفته شود.

12-4- سنگ کلیه پلکان ها به ضخامت . . . . . . . . . . . . . .و نوع سنگ . . . . . . . . . . .. . . . . . و رنگ  . . . . . . . . . . . . . کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   در نظر گرفته شود .

12-5- سقف کلیه راهروهای اصلی و راه پله ها ابتدا گچ و خاک سپس سفید کاری می شود .

12-6- برای سقف کلیه راهروهای اصلی و راه پله ها پس از سفیدکاری رنگ (روغنی ویا پلاستیک و غیره ) . . . . . . . . . . . . . . . . . مدل . . . . . ..  . . . . . .و رنگ  . . . . . . . . . . . . . کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .   در نظر گرفته شود.

12-7- در صورت اینکه نرده پلکان ها آهنی باشد است ابتدا زنگ زدائی شود سپس 2دست ضد زنگ زده شود و نهایتا نیز 2 دست رنگ اصلی روغنی به رنگ (مثلا قهوه ای سوخته) . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود .

13- واحدهای اصلی

-  حال و پذیرائی

13-1- چهارچوبهای درب واحدها از جنس (آهنی و  . . . ) . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

13-2- چهارچوبهای درب واحدها در صورتی که آهنی باشد است ابتدا زنگ زدائی شود سپس 2دست ضد زنگ زده شود و نهایتا نیز 2 دست رنگ اصلی روغنی به رنگ (مثلا قهوه ای سوخته) . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود .

13-3- تمام دربهای ورودی اصلی واحدها از جنس (تمام چوب و ضد سرقت ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

13-4-یراق آلات تمام دربهای ورودی اصلی واحدها از مدل . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

13-5- برای تمام دربهای ورودی اصلی واحدها دارای چشمی درب  مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

13-6- در صورت نیاز تمامی دربها ی اصلی نصب شده بنا به صلاح دید مالک می بایست رنگ آمیزی و سپس جلا داده شوند .

13-7- پوشش کف حال و پذیرائی  از نوع ( سنگ یا سرامیک یا پارکت و . . . ) به ابعاد . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود ضمنا نصب آن (بطور لوزی لوزی از ابتدای درب ورودی یا ساده یا کف دارای حاشیه و یا ترکیبی ) . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  می باشد .

13-8- نوع چینش کفپوش به صورت ( عادی  لوزی لوزی  دارای حاشیه و هر نوع دلخواه قید شود ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . .. . . . . .

13-9- دور تا دور دیوارهای حال و پذیرائی از سنگ قرنیز به ابعاد . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود.

13-10- پوشش نمای دیوارهای حال و پذیرائی (در حالت کلی گچ کاری ) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .و سپس (2) . . . . . .دست رنگ روغنی درجه. . . . . . ورنگ(طوسی ) . . . . . . .. . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود .

13-11- پوشش سقف حال و پذیرائی (در حالت کلی گچ کاری ) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .و سپس (2) . . . . . .دست رنگ پلاستیک درجه. . . . . . ورنگ(سفید ) . . . . . . .. . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود .

13-12- سقف حال و پذیرائی دارای ابزار (ابزار گچ کاری ) مدل . . . . . . . . . . . . . . . .به طول . . . . . . . . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . . . . . به انضمام رابیتس کاری مدل . . . . . . .. . . . .  .  . و طول . . . . . . . . . . . . . . .و در قسمت های . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد.

13-13- کف حال و پذیرائی دارای نورپردازی (کف به سقف) از نوع ( نقطه ای  شعاعی  ترکیبی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . و شرکت سازنده . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . .  . . . به تعداد . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . ... . . . . .  . و نوع لامپ . . . . می باشد .

13-14- سقف حال و پذیرائی دارای نورپردازی (سقف به کف ) از نوع ( نقطه ای  شعاعی  ترکیبی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . و شرکت سازنده . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . .  . . . به تعداد . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . ... . . . . .  . و نوع لامپ . . . . می باشد .

13-15- احداث اکواریوم تزئینی در حال یا پذیرائی به ابعاد . . . . . . . . . . . . . . و نوع شیشه . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . .. . . . و متعلقات . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . و مدت گارانتی .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . به همراه (کابین چوبی یا استیل یا فرفوژه ) . . . . . .    به ابعاد . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . .. . .

13-16- احداث شومینه (دیواری مدل ال سی دی و یا معمولی ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدل . . .. . .  . ..  . . . . . .. .. . از جنس (سنگ رودخانه  آجر نسوز  سنگ تزئینی  ترکیبی ) . . . . . . . . . . . . . .به ابعاد . . . . . . . . . ...  . . . . . .و مدل دیده شده و تائید شده از قبل . . . . . . . . . به همراه دودکش و فن مخصوص و منقل و آجر نسوز و ترموکوبل و دریچه باز و بستن و سایر متعلقات .

13-17- محل نصب تلویزیون بروی دیوار به ابعاد نصب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبق مدل . . . . . . . .  . . . . . . . . . و دیوار پشت آن دارای نمای (سنگ  آجر سنتی  سنگ رودخانه ای  چوبی و . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . می باشد .

14- آشپزخانه

14-1- کف سرویس آشپزخانه (سنگ ، سرامیک ، و . . . ) . . . . . .  . . . . . . . به ابعاد . . . . . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

14-2- آشپزخانه دارای کف شوی استاندارد باشد .

14-3- دورتا دور دیوارهای آشپزخانه به ارتفاع 0.6 متر عایق رطوبتی از نوع  . . . . . . . . . . . . . . کارخانه سازنده . . . . . . . . . .درجه کیفیت محصول . . . . . . . .واز طراز کف شروع شود .

14-4- کل کف آشپزخانه عایق رطوبتی از نوع  . . . . . . . . . . . . . . کارخانه سازنده . . . . . . . . . .درجه کیفیت محصول . . . . . . .شود به گونه ای که حداقل 10 سانتی متر با عایق دیوار همپوشانی شود .

14-5- در صورت داشتن دیواره اپن ، نوع دیواره ( اکواریوم  سنگ  آجرنما  سنتی  نمای چوبی و .  . . ) . . . . . . . . .  . .به ضخامت دیواره . . . . . . . . . . و جنس  رویه دیواره اپن عبارتند از ( سنگ  چوب  و . . . ) .. . . . . . . . . به ابعاد . . . . . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

14-6-کل دیوارهای آشپزخانه از طراز کف الی زیر سقف نمای (کاشی  سنگ و . . . ) . . . . . . . . به ابعاد . . . . . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود.

14-7- کل کابینتها از جنس . . . . . . . . . . . . . . . می باشند . که داری کابین کف و دیوارکوب می باشند .

ارتفاع مفید کابین های کف . . . . . . . . . . . .و عرض مفید . . . . . . . . .. . . . . . .و پوشش رویه آن از جنس . . . . . . . . . . . .. . . . . می باشد.

ارتفاع مفید کابین های دیواری . . . . . . . . . . . .و عرض مفید . . . . . . . . .. . . . . . .و پوشش رویه آن از جنس . . . . . . . . . . . .. . . . . می باشد.

و کلیه یراق آلات و دستگیره ها و ترمز دربهای کابین ها مدل . . . . . . . . . . ..  .. . .  و رنگ .. . . . ... . ..  . . . . . .. ساخت کارخانه . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود.

14-8- تعداد کمد های کابینت اعم از تک درب و دو درب . . . . . . . . . . . . . . .و همچنین تعداد کشوهای کابینت . . . . . . . . . . . . . . . . .و همچنین شامل (در صورت ویترین  بوفه و نور و انواع هالوژن وغیره . . . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . .. . . .. . . . .   .     . . .  . .  . ..  .  . . .  .  .  .. . .  ... . .  . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14-9- سیستم گاز رومیزی مدل . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . نصب می شود .

14-10-سیستم فرگاز مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . نصب می شود .

14-11- مایکرویو مدل . . . . . . . . . .. . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . نصب می شود.

14-12- ماشین ظرف شوئی مدل . . . . . . . . . .. . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . نصب می شود .

14-13- محل استقرار یخچال و لباس شوئی و سایر موارد درخواستی آشپزخانه در چیدمان کابینت ها طبق تائید مالک لحاظ می گردد .

14-14- سینک ظرفشوئی مدل . . . . .. . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . نصب می شود.

14-15- هود مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . محصول کارخانه . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . .. . . . . . نصب می شود .

14-16- نورپردازی آشپزخانه بصورت ( شعاعی طرفین  شعاعی کنارها  نقطه ای لوکس طرفین  هالوژن  انواع ال ای دی رشته ای نئون و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نوع لامپ . . . . . . . . . . . . . . . . . . به تعداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . در قسمت های . . . . . . . . . می باشد .

14-17- نوع آرک آشپزخانه ( آرک  پانل  ساده و غیره . . . ) . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . به طول . . . . . . . . . . . . .  از جنس . . . . . . . . . . . . با نمای بیرونی ( رو به حال و پذیرائی ) {ساده از جنس دیوارهای حال و پذیرائی  چوب  نمای شیشه ای ویترین دار  انواع سنگ تزئینی  انواع آجر تزئینی  نمای ترکیبی } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . و نمای داخلی ( رو به داخل آشپزخانه ) {ساده از جنس دیوارهای حال و پذیرائی  چوب  نمای شیشه ای ویترین دار  انواع سنگ تزئینی  انواع آجر تزئینی  نمای ترکیبی } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . و دارای نور پردازی ( شعاعی طرفین  شعاعی کنارها  نقطه ای لوکس طرفین  هالوژن  انواع ال ای دی  رشته ای نئون و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . و نوع لامپ . . . . . . . . . . . . . . . . . به تعداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . در قسمت های . . . . . . . . . .می باشد .

14-18- پوشش سقف آشپزخانه ( رنگ پلاستیک  رنگ روغن  چوب  لوازم لوکس و . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و دارای ابزار (گچ به همراه انواع رابیتس  چوب و ... ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به طول . . . . . . . . . . . . . . . در قسمت های . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد .

14-19- کابینت زیر ظرف شوئی برای جلوگیری از زنگ زدگی و مقاوم در برابر خوردگی از جنس ( پی وی سی  و یا  . .. . . . )  . . . . . . . . . . . . می باشد .

15- اتاق های خواب

15-1- نمای اتاق های خواب از پوشش ( رنگ  سنگ  چوب -  آجر و یا انواع روش های ترکیبی لوکس ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . .. . . . . . . . .به همراه پولیش و واکس مخصوص . . . . . . . . می باشد .

15-2- کمدهای دیواری اتاق ها :

جنس درب کمد (تمام چوب  سه لا  و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . .  به همراه روکش و نمای . . . . . . . . . . . . . . . . .  و آینه در قسمت نمای داخلی

جنس طبقه بندی کمدها (تمام چوب  نئوپان –ام دی اف -  و . . . ) . . . . . . . . . . . . .. به ضخامت . . . . . . .. . . و ساخت کارخانه . . . . . . و کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . .

جنس کشوی  کمدها (تمام چوب  نئوپان –ام دی اف -  و . . . ) . . . . . . . . . . . . .. به ضخامت . . . . . . .. . . و ساخت کارخانه . . . . . . و کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . و تعداد کشوها عبارتند از . . . . . . . . . . . . .

کمد ها دارای میله های لباس (متحرک  ثابت ) . . . . . . . . . . . . . . . می باشد .

کلیه یراق آلات و دستگیره کمدها مدل . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . .درجه کیفیت . . . . . . . . .می باشد .

دیوار داخلی اتاق که درون کمد ها است دارای پوشش (رنگ  . . . ) . . . . . . . . . . . . . .  می شود .

15-3- محل نصب براکت تلویزیون برروی دیوار اتاق خواب به ابعاد . . . . . . . . . .  با نمای دیوار پشتی ( سنگ  آجر تزئینی رنگ و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  ساخته خواهد شد .

15-4- پوشش کف اتاق های خواب از نوع ( سنگ یا سرامیک یا پارکت و . . . ) به ابعاد . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود ضمنا نوع چینش نصب آن (بطور لوزی لوزی از ابتدای درب ورودی یا ساده یا کف دارای حاشیه و یا ترکیبی ) . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  می باشد .

15-5- پوشش سقف اتاق خواب (در حالت کلی گچ کاری ) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .و سپس (2) . . . . . .دست رنگ پلاستیک درجه. . . . . . ورنگ(سفید ) . . . . . . .. . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود.

15-6- سقف اتاق خواب دارای ابزار (ابزار گچ کاری ) مدل . . . . . . . . . . . . . . . .به طول . . . . . . . . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . . . . . به انضمام رابیتس کاری مدل . . . . . . .. . . . .  .  . و طول . . . . . . . . . . . . . . .و در قسمت های . . . . . . . . . . . . . . . . . . می باشد.

15-7- کف اتاق خواب دارای نورپردازی (کف به سقف) از نوع ( نقطه ای  شعاعی  ترکیبی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . و شرکت سازنده . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . .  . . . به تعداد . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . ... . . . . .  . و نوع لامپ . . . . می باشد .

15-8- سقف اتاق خواب دارای نورپردازی (سقف به کف) از نوع ( نقطه ای  شعاعی  ترکیبی و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . و شرکت سازنده . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . .  . . . به تعداد . . . . . . . . .در قسمتهای . . . . . . . ... . . . . .  . و نوع لامپ . . . . می باشد.

15-9- دور تا دور دیوارهای اتاق خواب از سنگ قرنیز به ابعاد . . . . . . ورنگ . . . . . . .. . . .به ضخامت . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود.

15-10- کلیه دربهای ورودی اتاق های خواب از جنس (تمام چوب و غیره ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

15-11- چهارچوبهای درب اتاق های خواب از جنس (آهنی و  . . . ) . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود .

15-12-یراق آلات تمام دربهای اتاق های خواب واحدها از مدل . . . . . . . . . . . . . .. ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصب شود.

15-13- در صورت نیاز تمامی دربها ی اتاق خواب نصب شده بنا به صلاح دید مالک می بایست رنگ آمیزی و سپس جلا داده شوند .

 

16- سرویس های بهداشتی (توالت و حمام )


برای مطالعه متن کامل ، آنرا از لینک های بالا دانلود کنید.

با سپاس - رضائی

 

 »
مرتبط با : قراردادها و اصول پیمانکاری شرح خدمات تیم مهندسی راه و ساختمان سیب
برچسب ها : لیست مصالح ساختمانی برای قرارداد مشارکت در ساخت-لیست متریال ساختمان برای قرارداد مشارکت در ساخت-دانلود 171 مورد مصالح ساختمانی برای عقد قرارداد مشارکت در ساخت-دانلود لیست متریال ساختمان برای قرارداد مشارکت در ساخت به فرمت ورد و پی دی اف word pdf-بسمه تعالی 1- نوع اسکلت سازه 2- نوع خاکبرداری و یا گود برداری 3- مهاربندی و شمع کوبی جهت حفظ ساختمانهای مجاور ( در صورت هرگونه تخریب به هر دلیل سازنده جوابگو خواهد بود ) . 4- ساخت بتن صرفا توسط کارخانه انجام شود و از ریختن بتن دستی در کلیه مراحل پی-
نویسنده : علی رضائی
تاریخ : سه شنبه 15 مرداد 1392
زمان : 02:02 ب.ظ
:: فروش ساختمان و واحدهای مسکونی
:: زمینه فعالیت گروه سیب آنلاین
:: نکاتی مهم جهت عقد قرارداد مشارکت در ساخت
:: استعلام طرح تفصیلی جدید تهران 1393
:: ضوابط شهرسازی و شهرداری - پارکینگ و رمپ و درب ماشین رو و شعاع گردش
:: ماده 100 قانون شهرداری ها
:: ضوابط راه پله و آسانسور برای زمین های زیر ۲۰۰ متر مربع و بیش از آن
:: شرح خدمات
:: لیست مصالح ساختمانی برای قرارداد مشارکت در ساخت
:: نکات قرارداد مشارکت در ساخت
:: طراحی در محوطه ویلائی و باغ
:: جزییات ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران (new)
:: ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت
:: برای ارائه نقشه های كامل یك پرو‍ژه مراحل زیر بایستی انجام شود
:: ضوابط راه پله و آسانسور برای زمین های زیر ۲۰۰ متر مربع و زمینهای بالاتر از 200 متر
:: ضوابط پارکینگ
:: ضوابط پارکینگ
:: ضوابط پارکینگ
:: ضوابط پارکینگ
:: ضوابط پارکینگ
:: مفهوم سطح اشغال و پخ در قطعات مسکونی شهر تهران
:: روش هایی برای انتخاب کولر آبی
:: ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری
:: سوالات و کلید آزمون نظام مهندسی نظارت و محاسبات اسفند 91
:: عکس دوستان در توچال
:: دانلود نشریه 82 با عنوان راهنمای اجرای سقف تیرچه بلوک
:: تصاویر مدل های مختلف شومینه
:: دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی محاسبات اسفند 91
:: کوهنوردی - دوستداران طبیعت
:: نکات مهم در طراحی معماری و ضوابط شهرداری


 

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ