شرکت بازسازی ساختمان | لاکچری مینیمال | آبنما برکه بازسازی , دکوراسیون داخلی , آبنما , شومینه , طراحی پلان بازسازی | بازسازی منزل | بازسازی و تعمیرات ساختمان http://sibonline.mihanblog.com 2020-08-13T17:40:25+01:00 text/html 2018-04-23T10:07:28+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری حرفه ای در طراحی و بازسازی http://sibonline.mihanblog.com/post/314 <div style="text-align: center;"><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 22px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; text-transform: uppercase; text-align: right;"><a href="http://sharinagroup.ir/" target="_blank" title="http://sharinagroup.ir/"></a><div><a href="http://sharinagroup.ir/" target="_blank" title="http://sharinagroup.ir/"></a><a href="http://sharinagroup.ir/" target="_blank" title="گروه طراحی و معماری شارینا"><div style="text-align: center;"><b style="font-size: large;"><font face="Mihan-Iransans">گروه طراحی و معماری شارینا&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: large;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"></div></a></div></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 22px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; text-transform: uppercase; text-align: right;"><div><a href="http://sharinagroup.ir/" target="_blank" title=""></a></div><div></div></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 22px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; text-transform: uppercase; text-align: right;"><a href="http://sharinagroup.ir/" target="_blank" title=""></a><div><a href="http://sharinagroup.ir/" target="_blank" title=""></a><div style="text-align: center;"><a href="http://sharinagroup.ir/" target="_blank" title="گروه طراحی و معماری شارینا"></a><a href="http://sharinagroup.ir/" target="_blank" title="http://sharinagroup.ir/"></a></div></div></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 22px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; text-align: right;"><ul style="text-transform: uppercase;"><li><a href="http://sharinagroup.ir/" target="_blank" title="شارینا"><li><font size="4" style="font-weight: normal;" face="Mihan-Yekan">طراحی و بازسازی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 3px;">مسکونی</span></font></li><li><font size="4" style="font-weight: normal;" face="Mihan-Yekan">طراحی و بازسازی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 3px;">اداری و مطب</span></font></li><li><font size="4" style="font-weight: normal;" face="Mihan-Yekan">طراحی و بازسازی<span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 3px;">&nbsp;فروشگاه های برند</span></font></li><li><font size="4" style="font-weight: normal;" face="Mihan-Yekan">طراحی و دکوراسیون&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 3px;">سینمای خانگی</span></font></li><li><font size="4" style="font-weight: normal;" face="Mihan-Yekan">طراحی پلان و دکوراسیون داخلی<span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 3px;">&nbsp;ویلا</span></font></li><li><font size="4" style="font-weight: normal;" face="Mihan-Yekan">طراحی و ساخت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 3px;">آبنما و برکه</span></font></li></a></li></ul><div style="text-transform: uppercase;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="font-weight: 400; letter-spacing: 3px;"><br></span></font></div><div style="text-transform: uppercase;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="font-weight: 400; letter-spacing: 3px;"><br></span></font></div><div style="text-transform: uppercase;"><ul class="de_nav" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; overflow: hidden; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(221, 221, 221); font-family: Shabnam, IRANSans, Tahoma; font-size: 11px; text-transform: none; background-color: rgb(24, 25, 27);"><li class="wow fadeIn animated active" data-wow-delay="0s" style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0px !important; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; animation-name: fadeIn; float: none; list-style: none; background: none; margin: 0px 30px; display: inline-block; visibility: visible; animation-delay: 0s;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 30px 0px; border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.8); display: block; background: none; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 16px; cursor: pointer; border-radius: 120px; line-height: 120px; width: 180px; height: 180px; text-transform: uppercase; margin-bottom: 0px; letter-spacing: 0px !important; font-family: shabnam, Tahoma !important;">طرح بازسازی لاکچری</span><div class="v-border" style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0px !important; height: 60px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3); display: inline-block; margin-bottom: -5px; opacity: 1;"></div></li>&nbsp;<li class="wow fadeIn animated" data-wow-delay="0.4s" style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0px !important; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; animation-name: fadeIn; float: none; list-style: none; background: none; margin: 0px 30px; display: inline-block; visibility: visible; animation-delay: 0.4s;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 30px 0px; border-top: 3px solid rgb(250, 178, 7); border-bottom: none; border-left: none; border-right: none; display: block; background: rgb(250, 178, 7); color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; cursor: pointer; border-image: initial; border-radius: 120px; line-height: 120px; width: 180px; height: 180px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0px !important; font-family: shabnam, Tahoma !important;">طرح بازسازی کلاسیک</span><div class="v-border" style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0px !important; height: 60px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3); display: inline-block; margin-bottom: -5px; opacity: 0;"></div><br></li><li class="wow fadeIn animated" data-wow-delay="0.8s" style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0px !important; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; animation-name: fadeIn; float: none; list-style: none; background: none; margin: 0px 30px; display: inline-block; visibility: visible; animation-delay: 0.8s;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 30px 0px; border-top: 3px solid rgb(250, 178, 7); border-bottom: none; border-left: none; border-right: none; display: block; background: rgb(250, 178, 7); color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16px; cursor: pointer; border-image: initial; border-radius: 120px; line-height: 120px; width: 180px; height: 180px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0px !important; font-family: shabnam, Tahoma !important;">طرح بازسازی مینیمال</span><div class="v-border" style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0px !important; height: 60px; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3); display: inline-block; margin-bottom: -5px; opacity: 0;"></div><span style="background-color: initial; letter-spacing: 0px;">&nbsp;</span></li><li class="wow fadeIn animated" data-wow-delay="1.2s" style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0px !important; animation-duration: 1s; animation-fill-mode: both; animation-name: fadeIn; float: none; list-style: none; background: none; margin: 0px 30px; display: inline-block; visibility: visible; animation-delay: 1.2s;"><span style="box-sizing: border-box; padding: 30px 0px; border: none; display: block; background: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-size: 16px; cursor: pointer; border-radius: 120px; line-height: 120px; width: 180px; height: 180px; text-transform: uppercase; transition: 0.5s; outline: none; letter-spacing: 0px !important; font-family: shabnam, Tahoma !important;">طرح بازسازی ایرانی</span></li></ul></div><div style="text-transform: uppercase;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="font-weight: 400; letter-spacing: 3px;"><br></span></font></div><div style="text-transform: uppercase;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="font-weight: 400; letter-spacing: 3px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://sharinagroup.ir/" target="_blank" title=""><font size="4" face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000">http://sharinagroup.ir/</font></a></div></h3><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: 22px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; text-align: right;"><div style="text-transform: uppercase;"></div></h3></div> text/html 2017-11-22T16:52:35+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری نکات بازسازی و تعمیرات و دکوراسیون داخلی http://sibonline.mihanblog.com/post/312 <font size="2" face="Mihan-Iransans">ابتدا می بایست معلوم کنیم که معیار ما از بازسازی و تعمیرات ساختمان فارغ از اینکه بازسازی برای آپارتمان مسکونی است یا ساختمان اداری و یا مطب و یا کلینیک و یا داروخانه و یا فروشگاه . . .&nbsp; به هر حال نکته اول هدف از بازسازی و تعمیرات ساختمان و یا نوسازی ساختمان چیست ؟&nbsp;&nbsp;</font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">به معنی آنکه&nbsp; قسمتی از مکان مورد نظر ما قدیمی شده است و ما سعی در بازسازی داریم و یا اینکه به دنبال مهیا کردن شرایط بهتری هستیم که به نظر من ، کار ما بازسازی و تعمیرات ساختمان نیست بلکه بهسازی ساختمان است .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">تفاوت بازسازی و تعمیرات ساختمان با بهسازی ساختمان :&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">بازسازی : مرمت یا نوسازی همان فضای قبل است&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهسازی : مرمت یا نوسازی با طراحی و چیدمان و متریال بهتر ، جهت کارائی و زیبائی بیشتر&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#000066" face="Mihan-Iransans"><b>پس گام اول هدف بازسازی ساختمان است و یا بهتر از آن بهسازی ساختمان .</b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font color="#000066" size="2" face="Mihan-Iransans"><b>گام دوم طرح و طراحی</b>&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">نوع طرح و طراحی در بازسازی و یا به نوعی تعمیرات ساختمان بسیار اهمیت دارد . باید در نظر داشته باشیم طراحی به گونه ای باشد که فضای ما را از بیت نبرد و حتی کاربری فضا را بیشتر کند .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>گام سوم انتخاب مصالح و متریال&nbsp;</b></font></span></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">یکی از مهمترین مراحل انتخاب مناسب و بجای متریال در بازسازی ساختمان است .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">در انتخاب مصالح می بایست به نوع فضا ، به نوع طرح، به لحاظ هزینه ، به نوع چیدمان و دکوراسیون داخلی و حتی نوع رنگ دکوراسیون محیط اطراف ، توجه خاصی کرد و در صورت انتخاب نابجا کل زحمات به هدر خواهد رفت .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" color="#000066" face="Mihan-Iransans"><b>گام چهارم&nbsp; رنگ مصالح و متریال و دکوراسیون داخلی در بازسازی و تعمیرات ساختمان</b>&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">رنگ مهمترین عامل در تغییر دکوراسیون داخلی و بازسازی و تعمیرات ساختمان است ، چرا که انتخاب نادرست از رنگ می تواند کل دکوراسیون داخلی شما را برهم بزند و برعکس ، رنگ با یک انتخاب درست باعث جلوه و شکوه در چیدمان و دکوراسیون داخلی خواهد شد .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ولی اشتباه نکنید ، اینکه صرفا رنگ های روشن یا تیره و یا گرم باعث زیبائی نیست ، بلکه یک انتخاب درست باعث زیبائی خواهد بود .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">البته با توجه به تجربیات بنده ، انتخاب رنگ در دکوراسیون داخلی و در بازسازی ساختمان کاملا سلیقه ای است و هیچ ایرادی به هیچ کس وارد نیست.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000066"><b>گام پنجم چیدمان و دکوراسیون داخلی</b></font>&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">چیدمان و دکوراسیون داخلی معمولا در پایان کار بازسازی و تعمیرات ساختمان انجام می شود و جزو شیرین ترین مراحل کار است و حساسیت و ظرافت و سلیقه بالائی را طلب می کند .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">نکته مهم اینکه اگر قصد بازسازی و نوسازی و یا بهسازی و تعمیرات خانه یا آپارتمان و یا ویلا مسکونی را دارید هر طور که سلیقه شما طلب می کند ، چه از لحاظ طراحی و معماری و دکوراسیون داخلی و چیدمان و رنگ متریال عمل کنید ولیکن برای بازسازی و یا نوسازی و یا بهسازی آپارتمان اداری یا ساختمان اداری اعم از دفترکار ، شرکت ، مطب ، کلینیک ، فروشگاه نمی توان بطور خاص و سلیقه ای عمل کرد ، چرا که یک مکان عمومی است و خیلی از&nbsp; استانداردهای طراحی و دکوراسیون داخلی ، اداری را باید در نظر گرفت .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" color="#000066" face="Mihan-Iransans"><b>سخن آخر&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهتر است قبل از انجام هر کاری در بازسازی و تعمیرات ساختمان و یا دکوراسیون داخلی ، فقط با مهندسان طراح این رشته مشورت کنید چراکه بهترین ، زیباترین ، ایمن ترین طرح را طبق متد روز به شما پیشکش خواهند کرد .</font></div><div><br></div> text/html 2015-04-17T06:42:21+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری نکاتی مهم جهت عقد قرارداد مشارکت در ساخت http://sibonline.mihanblog.com/post/307 <a href="http://sibonline.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="3"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">لازم می دانم &nbsp;نکاتی مهمی را جهت عقد قرارداد مشارکت در ساخت خدمت شما بزگواران عرض کنم :&nbsp;</font></font><div><font size="3"><font color="#000066"><br></font></font></div><div><font size="3"><font color="#000066"><br></font></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7529772468/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C03.png" alt="بازسازی"><font color="#000066" style="font-size: medium;"><br style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"></font><font size="3"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">1- سعی کنید با اشخاصی مشارکت داشته باشید که دارای&nbsp;</font><font color="#ff6600" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>حسن شهرت</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;و&nbsp;</font><font color="#009900" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>خوش نامی</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;و</font><font color="#cc0000" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>&nbsp;دارای دانش و تخصص کافی</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;و</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">مهمتر از همه<b>&nbsp;</b></font><font color="#6600cc" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>توانایی مالی کافی</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;در این امر باشند .</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">2- مقدار&nbsp;</font><font color="#006600" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">قدرالسهم شرکاء</font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;(به هر میزان از ملک ساخته شده یا وجوه بلاعوض و یا به هر صورت دیگر طبق طوافق ) دقیقا&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000099" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">مکتوب شود و ضمانت اجرائی</font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;نیز داشته باشد . (</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">مبنای تعیین قدرالسهم برای طرفین براساس قیمت عرصه و میزان هزینه ساخت<br>&nbsp;و... می باشد )</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">3-&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>تقسیم نامه ای</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;با توجه به قدرالسهم هریک از شرکاء ، در محضر رسمی منعقد شود . (</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">كیفیت وزمان فروش واحد های متعلق)</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">4-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">انتخاب یك</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#993399"><b>&nbsp;ناظر دلسوز</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;و مجرب جهت نظارت بركیفیت اجرایی شریك سازنده&nbsp; نباید فراموش شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">5-&nbsp;</font><font color="#cc0000" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>&nbsp;<span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">انتقال قدرالسهم عرصه</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;به نام شریك سازنده&nbsp;</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">حداقل</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">پس از اتمام سقف وستون و دیوار چینی</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;صورت پذیرد</span></b></font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;. (هر چه این زمان بیشتر باشد یعنی&nbsp;<br></span><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">کاری که سازنده انجام میدهد بیشتر است بنابراین به نفع مالک است )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">6-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">:</span><b style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#cc0000"><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">حق دخل وتصرف</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;برای مالك</span></font></b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;حفظ شودتا درصورت تأخیر وتعطیلی پروژه توسط شریك سازنده ، مالك بتواند برای تأمین مخارج پس از فروش&nbsp;</span></font><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید</span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.</span><font size="3"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;"><br></span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;"><br></span><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">7-<b>&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc"><b>كیفیت ساخت</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;آپارتمان ها ی متعلق به مالك وشریك سازنده</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#009900"><b>&nbsp;یكسان و برابر</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;باشد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">8-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">برای حل اختلاف احتمالی برای تفسیر مفاد و توافقات از&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#993399"><b>حكمیت وداوری</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;استفاده شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">9-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">توصیه می شود به جای طمع در میزان قدرالسهم اعیانی با سازنده خوش نام ،معتبر و پرتجربه شریك شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">10-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">به جای فسخ واِقاله قراردادمشاركت در ساخت،&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><b><font color="#009900">قرادادی مطمئن و اصولی تنظیم</font></b></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;شود. فسخ واقاله قرارداد ،پس از شروع عملیات تخریب&nbsp;<br>&nbsp;ویا گود برداری دیگر معنا و مفهومی ندارد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">11-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">انتخاب نقشه معماری ( پلان ساختمان ) و نوع اسکلت سازه حتما با&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#cc0000"><b>نظارت و تائید</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;مالک باشد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">12-</font><font color="#cc0000" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>&nbsp;<span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">اجازه اخذ وام به هر عنوان و پیش فروش به شریك سازنده داده نشود</span></b></font><span dir="LTR" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#cc0000"><b>.</b></font><br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">13-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">در تعیین میزان خسارت نباید افراط و تفریط شود و&nbsp;</span><font color="#000099" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">مدت</span><span dir="LTR" style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;تأخیر مجاز</span></font><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;و غیر مجاز سازنده صریحاً مشخص شود &nbsp;<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">14-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">حتما موارد</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc"><b>&nbsp;بیمه ساختمان و مسئولیت ساخت واجراء</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;در ضمن قرارداد رعایت وتوجه شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">15-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">حتماً</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#ff6666"><b>&nbsp;آزمایش خاك</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;ازشریك سازنده مطالبه شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">16-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">مسئولیت</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><b><font color="#3333ff">&nbsp;پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و كیفری وسایر ادعا ها</font></b></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;به عهده سازنده گذاشته شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">17-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">قبل امضاء قرارداد مشاركت راجه به كم وكیف</span><b style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;"><font color="#cc0000">اجرای تعهدات و قول وقرار شریك سازنده</font></span></b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;مفصلاً تحقیق شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">الف : میزان سهم القدر از واحدهای ساخته شده و یا وجوه بلاعوض&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">ب : مقدار خسارت و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد ساخت&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">ج : نوع پلان های معماری (برای مثال شما تمایل دارید هر طبقه 1 واحد شود ولی سازنده تمایل به ساخت 2 واحد دارد )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">د : نوع اسکلت سازه (بتنی یا فلزی )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">و : نوع مصالح ( شامل تمام موارد مثلا : نوع کلید و پریز ، نوع گچ کاری ، نوع کابینت ، . . . )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">. ..</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">...</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">...</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">18-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">واحدهای شراكتی فی مابین مالك و شریك سازنده با توجه به میزان قدر السهم آنان و نحوه بهره برداری و كیفیت فروش واجاره&nbsp;<br>صریحاً مشخص شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">19-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;كیفیت تحویل آپارتمان ها&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#009900"><b>براساس قابلیت بهره برداری و بدون هیچ عیب وایرادی</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;باید همراه باشد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">20-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">پس از اتمام هر مرحله از ساخت وساز ، به مالك تحویل شود واز وی اقرار گرفته شود. برای این منظور از شركت های متخصص&nbsp;<br>گواهی تائید نامه اخذ ویك نسخه به مالك تحویل شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">21-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">تكلیف مصالح ساختمان های كلنگی را مشخص كنید و همچنین&nbsp;</span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">تكلیف خطوط تلفن های دایر فی مابین طرفین مشخص شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;"><br>22 - &nbsp;</span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">در خصوص اجازه اِعمال تغییرات توسط پیش خریداران و مالك ونحوه تأمین هزینه و مسئولیت اجرایی آن را صراحتاً مشخص نمائید</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;"><br>23-&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><b><font color="#3366ff">هزینه های</font></b></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;اعم از عوارض&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><b><font color="#3366ff">تراكم اضافی ، مالیات ، هزینه بیمه، هزینه های انشعاب آب ، برق، گازو...</font></b></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;مشخصاً و صراحتاً توافق شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">24-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">ازتنظیم قراردادمشاركت در ساخت با شخصیت های حقوقی اجتناب شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.&nbsp;<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">25-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">مسئولیت وهزینه های نحوه تنظیم سند و صورتجلسه تفكیكی و...دقیقاً مشخص شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">26-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">قراردادبه</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#ff6600"><b>&nbsp;امضاء شهود طرفین</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;برسد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">27- بعضا در پاره ای از مشارکتها سازنده به صرف آنکه</font><b style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#ff6600">&nbsp;در قرار داد با مالک بیان نشده</font></b><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;که :&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 1-27) کمد دیواری داری طبقه بندی و کشو چوبی&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 2-27) هر واحد دارای یک کولر (ابی یا . . . )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 3-27) هر واحد دارای یک پکیج برای آب گرم مصرفی و سیستم گرمایش است&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 4-27) مقدار و میزان کابینت آشپزخانه (کشو - ویترین - کمد )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 5-27) نوع و جنس درب های ورودی اصلی حیاط - واحدها - کمدها - سرویسها&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 6-27) نوع کف فرش حیاط - پارکینگ ها - راهرو ها - کف واحدها ( یعنی سنگ ، موزائیک ، سرامیک و . . . )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 7-27) نوع لوله و اتصالات&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 8-27) نوع آسانسور و کابین آن و موتور آن ، نوع کابل های بالابرنده و . . . تمامی متعلقات&nbsp;<br></font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap; color: rgb(0, 0, 102);">&nbsp;و خلاصه آنکه هزار و یک مطلب درج نشده دیگر از اجرای آنها بطور مطلوب و استاندارد سر باز می زند .</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">28- برای</font><b style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#009900">&nbsp;انتخاب مصالح در قرار داد فقط یک نوع ذکر نکنید</font></b><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;( برای مثال سینک ظرف شویی دولگنه مدل ... ساخت کارخانه ....</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">و در صورت نبود آن سینک مدل *** ساخت کارخانه **** )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"></font><b style="font-size: medium; font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#3333ff">اما بنده به شما پیشنهاد می کنم برای جلوگیری از هر گونه مشکل :&nbsp;</font></b><font size="3"><br><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">برای</font></font><div><font size="3"><font color="#cc0000" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>&nbsp;قسمت فنی ( نوع سازه و دکوراسیون ها و مصالح و . . . ) با یک مهندس ساختمان مشاوره</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;کنید&nbsp;</font></font></div><div><font size="3"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">و همچنین برای&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#009900">انعقاد قرار داد و نوع نگارش حتما با یک وکیل متخصص در این ارتباط مشورت</font></b><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;کنید و</font></font></div><div><font size="3"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;تنظیم قرار داد را به وکیل مجرب واگذار&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">کنید .</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">موفق و سربلند باشید&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">علی رضائی</font></font></div></div></a> text/html 2014-05-28T15:10:45+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری استعلام طرح تفصیلی جدید تهران 1393 http://sibonline.mihanblog.com/post/306 <a href="http://services6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=225" class="Normal" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 18px; vertical-align: baseline; color: black; outline: 0px; text-decoration: none; text-align: right;">استعلام طرح تفصیلی جدید</a>&nbsp;تهران 1393<div><br></div><div><font size="2" color="#ffffff">&nbsp;</font><img hspace="0" border="NaN" align="right" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8124703418/shahrdari.jpg" alt="بازسازی"><font color="#003300" size="3"><a href="http://services6.tehran.ir/Default.aspx?tabid=225" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لطفا کلیک کنید&nbsp;</a></font></div><div><br></div><div><br></div><div>منبع : سایت شهرداری تهران &nbsp;http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=40</div> text/html 2014-05-28T14:59:36+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری ضوابط شهرسازی و شهرداری - پارکینگ و رمپ و درب ماشین رو و شعاع گردش http://sibonline.mihanblog.com/post/304 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه 2.5 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 4.5 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 7 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">طول مورد نیاز جهت پارکینگ 5 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداقل فضای یک پارکینگ 2.5*5 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور 5 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">عرض رمپ یکطرفه 3 متر و دوطرفه 6 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">عرض رمپ قوسی یکطرفه 3.65 متر و دوطرفه 7 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها 4.57 متر است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">شیب رمپ پارکینگ 15 درصد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">هر واحد بالای 100 متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">واحد مسکونی کوچکتر از 150 متر یک پارکینگ -150 تا 200 متر 1.5 پارکینگ - بیش از 200 متر دو پارکینگ</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی 2.90 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداکثر ارتفاع پارکینگ 2.20 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری 4.50 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1.80 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتفاع مفید خرپشته 2.20 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر 90 سانتی متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد 2 متر و اگر سرتاسری نباشد 3 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">احداث پیش آمدگی یا بالکن&nbsp;&nbsp;در گذر 12 تا 20 متر 80 سانتی متر و در گذر بالای 20 متر 120 سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان 3.50 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب 2.50 متر - نشیمن 3.00 متر - پاگرد 1.20 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">نورگیری آشپزخانه و پذیرایی&nbsp;&nbsp;از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر از 8 متر باشد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی 3*4 متر و برای آشپزخانه 2*3 متر می باشد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ابعاد مفید آسانسور 2*1.60 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;">حداقل ارتفاع چاله آسانسور 1.50 متر</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><div><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></div> text/html 2014-05-28T07:14:09+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری ماده 100 قانون شهرداری ها http://sibonline.mihanblog.com/post/303 <div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><a href="http://sibonline.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="1">ضوابط و مقررات شهر سازی شهرداری تهران - ماده 100 قانون شهرداری ها</font></a></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br><font color="#000000" style="font-size: small;"><br><br></font></font></font><a href="http://sibonline.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="2">ماده 100 قانون شهرداری ها :</font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#0000cd"><br><br></font></font><font size="1"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">مالكین اراضی واملاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك ارا ضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان­های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله مامورین خود اعم از آن كه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.&nbsp;<br></font></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font><a href="http://sibonline.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="1">تبصره 1 :&nbsp;</font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="1">در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیون­هایی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیركشور و یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر مطرح می­شود. كمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می­نماید كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذكور، كمیسیون مكلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رای برای ادای توضیح شركت می­كند، ظرف مدت یك­ماه تصمیمات مقتضی بر حسب مورد اتخاذ كند، در مواردی كه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می­كند، مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح نماید درغیر این صورت كمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد. در صورتی كه تصمیم كمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی كه نباید از دو ماه تجاوز كند تعیین می­نماید. شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابلاغ كند، هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام كرده و هزینه آن­را طبق مقررات آیین­نامه اجرای وصول عوارض از مالك دریافت خواهد نمود.</font><br><br></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font><a href="http://sibonline.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="1">تبصره 2:&nbsp;</font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="1"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">درمورد اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسكونی، كمیسیون می­تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت قوانین و آیین­نامه­ها ملك از نظر مكانی (در بر خیابان­های اصلی یا خیابان­های فرعی و یا كوچه بن باز یا بن­بست) رای به اخذ جریمه­ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع استفاده از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نمایند (جریمه نباید از حداقل یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمترمربع بنای اضافی بیشتر باشد). در صورتی كه ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. كمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font></font><a href="http://sibonline.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="1">تبصره 3:&nbsp;</font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="1"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی، صنعتی و اداری كمیسیون می­تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابان­های اصلی یا خیابان­های فرعی و یا كوچه بن باز یا بن­بست) رای به اخذ جریمه­ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید حداقل از 2 برابر كمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد). در صورتی كه ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.&nbsp;</font></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#ff0000" style="font-size: small; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">تبصره 4 :&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="1">در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه، درصورتی كه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كمیسیون می­تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز، یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، درصورتی كه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بیشتر است، از ذی‌نفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید، اضافه بنای زاید برتراكم مجاز براساس مفاد تبصره­های 2و3 عمل خواهد شد.</font><br></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#ff0000" style="font-size: small; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">تبصره 5 :&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);" size="1">درمورد عدم احداث پاركینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن، كمیسیون می­تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رای به اخذ جریمه­ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش، 25 متر مربع میباشد). شهرداری مكلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می­باشد.&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#ff0000" style="font-size: small; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">تبصره 6:&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);" size="1">درمورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند درهنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح­های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند، در صورتی كه برخلاف پروانه و یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مكلف است از ادامه عملیات، جلوگیری و پرونده امر را به كمیسیون ارسال نماید، در سایر موارد تخلف، مانند عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت كمیسیون­های ماده 100 است.</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#ff0000" style="font-size: small; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">تبصره 7:&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="1"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">مهندسان ناظر ساختمانی مكلفند، نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی، كه به مسئولیت آن­ها احداث می­گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه­ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمراً نظارت كرده و در پایان­كار مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نكند و موضوع منتهی به طرح در كمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مكلف است مراتب را به نظام مهندسی و كنترل ساختمان منعكس نماید. شورای انتظامی نظام مذكور موظف است، مهندس ناظر را درصورت ثبوت تقصیره برابر قانون نظام معماری و ساختمانی، حسب مورد با توجه به اهیمت موضوع، به 6 ماه تا سه سال محرومیت از كار و درصورتی كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رای تخریب به وسیله كمیسیون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات محكوم كند مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامی نظام مهندسی و كنترل ساختمان در پروانه اشتغال درج و دریكی از جراید كثیرالانتشار اعلام می­گردد. شهرداری مكلف است تا صدور رای محكومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كمیسیون ماده 100 به مدت حداكثر 6ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مكلفند در مورد ساختمان­ها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نكنند و یا درمورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتكب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می­شود و درصورتی كه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">در مواردی كه شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می­تواند با استفاده از ماموران اجراییات خود و درصورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#ff0000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">تبصره 8:&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان­ها، گواهی پایان ساختمان و درمورد ساختمان­های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را درسند قید نمایند. درمورد ساختمان­هایی كه قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری­ها (24/11/55) معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه خارج شده باشد، در صورتی كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می­باشد. در مورد ساختمان­هایی كه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده، در صورتی كه اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان­دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بلا­مانع می­باشد.&nbsp;</font></font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#ff0000" style="font-size: small; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">تبصره 9:&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="1"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">ساختمان­هایی كه پروانه ساختمان آن­ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می­باشند.</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font><font color="#ff0000" style="font-size: small; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><br>تبصره 10:&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="1"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">درمورد آراء صادره از كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالك یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض كمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود كه اعضای آن غیراز افرادی باشند كه درصدور رای قبلی شركت داشته­اند، رای این كمیسیون قطعی است.&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#ff0000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">تبص</font></font><font color="#ff0000" style="font-size: small; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);">ره 11:&nbsp;</font><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font color="#000000" style="text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);" size="1">آیین­نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. واین ارزش معاملاتی سالی یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود.</font></font> text/html 2014-05-28T07:06:32+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری ضوابط راه پله و آسانسور برای زمین های زیر ۲۰۰ متر مربع و بیش از آن http://sibonline.mihanblog.com/post/302 <div align="right" style="line-height: 18px;"><a href="http://sibonline.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="3">ضوابط&nbsp; راه پله و آسانسور برای زمین های زیر ۲۰۰ متر مربع</font></a></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; 1- طبق پیوست 2 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، حداقل ابعاد مفید چاله آسانسورهای 4 نفره نیمه اتوماتیك ، عرض 140 وطول 160&nbsp;سانتیمتر درنظر گرفته شده است . كه باتوجه به اینكه طبق ضوابط ابلاغی ابعاد مفید چاه آسانسور160*200&nbsp;سانتیمتر میباشد&nbsp;، ابعاد مفید 140*160 سانتیمتر برای&nbsp;املاك ریزدانه با مساحت سند حداكثر 200 مترمربع ویاكمتر&nbsp;، ملاك قرار گیرد .&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp; 2- طبق بند 3-1-4-4-4 مبحث سوم&nbsp; مقررات ملی ساختمان ، راه پله باید دست كم 110 سانتیمتر عرض مفید داشته باشد ، مگرآنكه مجموع تعدادمتصرفان تمام طبقات استفاده كننده از راه پله كمتر از 50 نفر باشد كه دراینصورت عرض مفید می تواند به حداقل 90 سانتیمتركاهش داده شود .&nbsp;لذا&nbsp;چنانچه مساحت سند حداكثر 200 مترمربع ویا كمترباشد ، و ساختمان مربوطه نیز حداكثر تا 5 سقف و با اسكلت فلزی طراحی گردد وتعداد كل ساكنین آن نیزكمتر از 50 نفر باشند ، عرض پاگرد میانی ، یك متر(كه پله ای درپاگرد قرار نگیرد) و عرض پاگرد در ورودی آپارتمان (هم تراز با سطح واحد) 1.20 متر، ابعاد مفید و تمام شده راه پله ( به هنگام بهره برداری) 2* 4.60 متر درنظر گرفته شود .&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;ضمناً ارتفاع هرپله نیز حداكثر تا 18 سانتیمترقابل قبول باشد . بدیهی است ساختمانهای مشمول رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای افراد معلول جسمی- حركتی از مفاد این متن مستثنی میباشند ومیبایست ضوابط مربوط به آنان كمافی السابق رعایت گردد .<br>&nbsp;3- املاكی كه پس از رعایت براصلاحی ، حداكثر بر6متر و مساحت آن حداكثر&nbsp;200 مترمربع وكمتر می باشد علاوه بررعایت مفاد بند&nbsp;1 و&nbsp;2 این&nbsp;دستورالعمل،&nbsp;الزامی به تامین لابی نداشته باشد .&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp; شایان ذكر است دررابطه باعدم اجرای لابی انخاذ تدابیر ایمنی و حفاظتی لازم جهت جلوگیری و كاهش آثار تخریبی درزمان وقوع حریق،&nbsp;ضروری می باشد&nbsp;.&nbsp;&nbsp;<br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="line-height: 18px; text-align: justify;"><div align="right"><a href="http://sibonline.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="3" color="#ff6600">&nbsp;</font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000066">ضوابط راه پله و آسانسور جهت زمینهای بالاتر از 200 متر</font></a></div><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma;"><p dir="rtl">&nbsp;با ادغام ضوابط معلولین و آسانسور و ایمنی و آتش نشانی در مورد راه پله و آسانسور مورد نیاز در طرح های مسكونی به نتایج زیر میرسیم :</p><p dir="rtl">1 – ابعاد داخل به داخل باكس راه پله 240 در 480 سانتیمتر. ( ضمنا چشم پله نداشته باشد برای جلوگیری از دودكش شدن باكس راه پله . )</p><p dir="rtl">2 – ابعاد داخل به داخل باكس آسانسور 160 در 200 سانتیمتر.</p><p dir="rtl">3 -&nbsp; لابی جلوی آسانسور 150 در 150 سانتیمتر.</p><p dir="rtl">4 – در صورتیكه در هر طبقه تا چهار واحد مسكونی داشته باشیم یك واحد راه پله و آسانسور كافی است .</p><p dir="rtl">5 - در صورتیكه در هر طبقه &nbsp;بیشتر از چهار واحد مسكونی داشته باشیم حداقل دو واحد راه پله و آسانسور.</p><p dir="rtl">6 – ارتفاع پله 17 سانتیمتر وعرض كف پله 30 سانتیمتر و دیوار دور تا دور باكس راه پله و باكس آسانسور 20 سانتیمتر .</p>&nbsp;</div><div align="right" style="font-family: Tahoma;"><font color="#006600" size="1">سیب آنلاین&nbsp;</font></div></div> text/html 2013-08-14T12:43:20+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری شرح خدمات http://sibonline.mihanblog.com/post/300 <div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3"><br></font><div><img hspace="0" border="NaN" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7892992575/tik_sadeh.jpg" alt=""><font color="#006600"><font face="georgia, times new roman, times, serif" style="font-size: medium; font-weight: bold;">&nbsp; </font><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تهیه پلان معماری</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></font></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="NaN" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7892995692/man_and_tick_gif_2.gif" alt=""><font color="#006600"><font face="georgia, times new roman, times, serif" style="font-size: medium; font-weight: bold;">&nbsp; </font><font face="impact" size="2">نظارت</font></font><font face="georgia, times new roman, times, serif" style="font-size: medium; font-weight: bold;"> &nbsp;:&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-</b> نظارت بر حسن انجام کار سازندگان منازل شما</font><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><img hspace="NaN" border="NaN" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7892992575/tik_sadeh.jpg" alt=""><font face="georgia, times new roman, times, serif"><font color="#006600"><b style="font-size: medium;">&nbsp;</b><font size="2"> اجراء و مدیریت ساخت مسکونی</font></font><font size="3"> : &nbsp;</font></font></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif"><font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- اجراء و ساخت منازل مسکونی با طرح ها و &nbsp;دکوراسیون های جدید &nbsp;توسط مهندسین</font><font size="3">&nbsp;</font></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3" color="#000066">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font face="times new roman, times, serif" color="#ff0000" size="2">&nbsp;تبادل اطلاعات و مشاوره با گروه سیب</font></span></div><font face="times new roman, times, serif" size="3" color="#000066"><span style="line-height: 16px; text-align: -webkit-center;"></span></font><p style="text-align: center; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" style="text-decoration: none; text-shadow: rgb(206, 204, 204) 0px 0px 10px;" color="#000066"><font size="3">sib.mihanblog@</font><span lang="en-us"><font size="4">gmail.com</font></span></font></p><p style="text-align: center; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4" color="#000066"><span lang="en-us">alirezaie.eng@gmail.com</span></font></p><p style="text-align: center; line-height: 16px;"><font size="4" color="#000066" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مهندس رضائی &nbsp; 09351502384</font></p></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7672607953/appel.jpg" alt="مهندسین طراح سیب آنلاین"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900" size="2" face="times new roman, times, serif"><b>مهندسین راه و ساختمان سیب آنلاین</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div> text/html 2013-08-06T09:32:14+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری لیست مصالح ساختمانی برای قرارداد مشارکت در ساخت http://sibonline.mihanblog.com/post/299 <font face="times new roman, times, serif" size="3">نظر به درخواست دوستان یک لیست مصالح ساختمان جهت عقد قرارداد مشارکت در ساخت تهیه کردم که 171 مورد است و&nbsp;بهتر&nbsp;دیدم&nbsp;که&nbsp;همه از آن استفاده کنند و به اطلاع عموم برسد خواهشمندم در صورت اشتباه ویا نقص و یا کمبود اطلاع دهید تا اصلاح شود &nbsp;و به دو فرمت word , pdf &nbsp;برای دانلود گذاشته شده.</font><div><br></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3" color="#ff6600"><b>کپی از این مطلب به هر نحو با ذکر &nbsp;نویسنده و منبع مجاز است .</b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><font color="#000099">امیدوارم که برای شما مفید واقع شود .</font></span></div></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3" color="#000099">مهندس علی رضائی</font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7880999030/material_list_home.doc.html" target="_blank" title=""><b><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#006600">دانلود به فرمت word</font></b></a></div><div style="text-align: right;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7881000428/material_list_home.pdf.html" target="_blank" title=""><b><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#006600">دانلود به فرمت pdf</font></b></a></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="line-height: 115%;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">بسمه تعالی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">1- نوع اسکلت سازه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">2- نوع خاکبرداری و یا گود برداری<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">3- مهاربندی و شمع کوبی جهت حفظ ساختمانهای مجاور ( در صورت هرگونه تخریب به هر دلیل سازنده جوابگو خواهد بود ) .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">4- ساخت بتن صرفا توسط کارخانه انجام شود و از ریختن بتن دستی در کلیه مراحل پی ، سقف ها ، دیوارهای برشی و ستونها و غیره . . . . اجتناب شود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">5- نوع دیوارهای جانبی ساختمان </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;mso-bidi-language:FA">(</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">آجر یا بلوک و یا&nbsp; ... ) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;ضخامت آن عبارتند از . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">6-نوع دیوارهای جانبی راه پله اصلی ساختمان </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;mso-bidi-language:FA">(</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">آجر یا بلوک و یا&nbsp; ... ) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;و ضخامت آن عبارتند از . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">7-نوع دیوارهای جانبی باکس آسانسور</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria;mso-bidi-language:FA">(</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">آجر یا بلوک و یا&nbsp; ... ) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;و ضخامت آن عبارتند از . . . . . . . . . . . ..&nbsp; . ..&nbsp; . .. . . . . . . . . . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">8- نوع حفر چاه عبارتند از . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. و اتصال لوله خروجی اصلی فاضلاب ساختمان&nbsp; به سیستم اگو (فاضلاب شهری) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">9- پوشش نمای ساختمان (سنگ </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language: FA">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA"> آجر ، شیشه و یا ترکیبی و ... ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .و طبق مدل (ساختمانی خاص یا عکس یا کاتالوگ ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">به همراه اسکوپ کلیه سنگها می باشد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA">10- کلیه پنجره ها طبق ضوابط شهرداری ( دارای شیشه دو جداره ) و مقابل پاگرد ورودی هر طبقه طبق ضوابط درب سکوریت نصب گردد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:54.0pt;text-align:right; line-height:115%"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">11- حیاط و مصالح آن : <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:54.0pt;text-align:right; line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">11-1 - جنس درب ورودی حیاط (ماشین رو و عابر ) عبارتند از . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نوع آن (اگر مدل خاصی مد نظر است همانند سایر ساختمانها و یا کاتولوگ ها </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA"> انواع لولایی یا انواع کرکره ای ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:54.0pt;text-align:right; line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">سایر توضیحات ساخت درب ( نوع ورق ، جنس ورق ، ضخامت ورق ، رنگ اصلی درب ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &nbsp;.. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:54.0pt;text-align:right; line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">11-2-درب ماشین رو داری ریموت کنترل (بازکردن از دور ) ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . .و درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و مدت گارانتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .می باشد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:54.0pt;text-align:right; line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">11-3- قبل از اقدام به رنگ دربهای اصلی (پارکینگ و عابر ) لازم است ابتدا زنگ زدائی شود سپس 2دست ضد زنگ زده شود و نهایتا نیز 2 دست رنگ اصلی روغنی به رنگ (مثلا قهوه ای سوخته) . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زده شود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:54.0pt;text-align:right; line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">11-4- روشنائی های حیاط عبارتند از (نور نقطه ای </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA"> شعاعی </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA"> ترکیبی و . . . )&nbsp; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعداد آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . .درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . .و تعداد چراغ های دیوارکوب حیاط . . . . . . . . . . . . .ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وتمامی آنها دارای سنسور (حسگر) نوع . . . . . . . . . . . . . . .ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . . . . . . ..می باشند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:54.0pt;text-align:right; line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">11-5-روشنائی های باغچه عبارتند از (نور نقطه ای </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA"> شعاعی </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language: FA"> ترکیبی و . . . )&nbsp; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعداد آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساخت کارخانه . . . . . . . . . . . .درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . می باشند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:54.0pt;text-align:right; line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">11-6- کلیه دیوارهای حیاط (سنگ یا سرامیک و . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نوع . . . . . . . . . . رنگ . . . . . . .&nbsp; کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .&nbsp;&nbsp; .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:54.0pt;text-align:right; line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA">11-7- کف حیاط (سنگ یا موزائیک و. . . ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و نوع . . . . . . . . . . رنگ . . . . . . .&nbsp; کارخانه سازنده . . . . . . . . . . . . . . . . درجه کیفیت محصول . . . . . . . . . . . . . . .&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:54.0pt;text-align:right; line-height:115%"><br></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-left:54.0pt;text-align:right; line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;ASh Samt&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;ASh Samt&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> text/html 2013-08-03T21:37:14+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری نکات قرارداد مشارکت در ساخت http://sibonline.mihanblog.com/post/298 <font size="3"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">لازم می دانم &nbsp;نکاتی مهمی را جهت عقد قرارداد مشارکت در ساخت خدمت شما بزگواران عرض کنم :&nbsp;</font></font><div><font size="3"><font color="#000066"><br></font></font></div><div><font size="3"><font color="#000066"><br></font></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7529772468/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C03.png" alt=""><font color="#000066" style="font-size: medium;"><br style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"></font><font size="3"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">1- سعی کنید با اشخاصی مشارکت داشته باشید که دارای&nbsp;</font><font color="#ff6600" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>حسن شهرت</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;و&nbsp;</font><font color="#009900" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>خوش نامی</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;و</font><font color="#cc0000" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>&nbsp;دارای دانش و تخصص کافی</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;و</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">مهمتر از همه<b>&nbsp;</b></font><font color="#6600cc" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>توانایی مالی کافی</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;در این امر باشند .</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">2- مقدار&nbsp;</font><font color="#006600" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">قدرالسهم شرکاء</font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;(به هر میزان از ملک ساخته شده یا وجوه بلاعوض و یا به هر صورت دیگر طبق طوافق ) دقیقا&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000099" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">مکتوب شود و ضمانت اجرائی</font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;نیز داشته باشد . (</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">مبنای تعیین قدرالسهم برای طرفین براساس قیمت عرصه و میزان هزینه ساخت<br>&nbsp;و... می باشد )</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">3-&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>تقسیم نامه ای</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;با توجه به قدرالسهم هریک از شرکاء ، در محضر رسمی منعقد شود . (</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">كیفیت وزمان فروش واحد های متعلق)</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">4-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">انتخاب یك</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#993399"><b>&nbsp;ناظر دلسوز</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;و مجرب جهت نظارت بركیفیت اجرایی شریك سازنده&nbsp; نباید فراموش شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">5-&nbsp;</font><font color="#cc0000" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>&nbsp;<span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">انتقال قدرالسهم عرصه</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;به نام شریك سازنده&nbsp;</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">حداقل</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">پس از اتمام سقف وستون و دیوار چینی</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;صورت پذیرد</span></b></font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;. (هر چه این زمان بیشتر باشد یعنی&nbsp;<br></span><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">کاری که سازنده انجام میدهد بیشتر است بنابراین به نفع مالک است )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">6-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">:</span><b style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#cc0000"><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">حق دخل وتصرف</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;برای مالك</span></font></b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;حفظ شودتا درصورت تأخیر وتعطیلی پروژه توسط شریك سازنده ، مالك بتواند برای تأمین مخارج پس از فروش&nbsp;</span></font><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;قدرالسهم اعیانی با مجوز قضایی دخالت نماید</span><span dir="LTR" style="font-size: medium; font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.</span><font size="3"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;"><br></span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;"><br></span><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">7-<b>&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc"><b>كیفیت ساخت</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;آپارتمان ها ی متعلق به مالك وشریك سازنده</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#009900"><b>&nbsp;یكسان و برابر</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;باشد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">8-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">برای حل اختلاف احتمالی برای تفسیر مفاد و توافقات از&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#993399"><b>حكمیت وداوری</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;استفاده شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">9-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">توصیه می شود به جای طمع در میزان قدرالسهم اعیانی با سازنده خوش نام ،معتبر و پرتجربه شریك شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">10-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">به جای فسخ واِقاله قراردادمشاركت در ساخت،&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><b><font color="#009900">قرادادی مطمئن و اصولی تنظیم</font></b></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;شود. فسخ واقاله قرارداد ،پس از شروع عملیات تخریب&nbsp;<br>&nbsp;ویا گود برداری دیگر معنا و مفهومی ندارد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">11-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">انتخاب نقشه معماری ( پلان ساختمان ) و نوع اسکلت سازه حتما با&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#cc0000"><b>نظارت و تائید</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;مالک باشد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">12-</font><font color="#cc0000" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>&nbsp;<span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">اجازه اخذ وام به هر عنوان و پیش فروش به شریك سازنده داده نشود</span></b></font><span dir="LTR" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#cc0000"><b>.</b></font><br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">13-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">در تعیین میزان خسارت نباید افراط و تفریط شود و&nbsp;</span><font color="#000099" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">مدت</span><span dir="LTR" style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;تأخیر مجاز</span></font><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;و غیر مجاز سازنده صریحاً مشخص شود &nbsp;<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">14-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">حتما موارد</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc"><b>&nbsp;بیمه ساختمان و مسئولیت ساخت واجراء</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;در ضمن قرارداد رعایت وتوجه شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">15-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">حتماً</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#ff6666"><b>&nbsp;آزمایش خاك</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;ازشریك سازنده مطالبه شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">16-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">مسئولیت</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><b><font color="#3333ff">&nbsp;پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و كیفری وسایر ادعا ها</font></b></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;به عهده سازنده گذاشته شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">17-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">قبل امضاء قرارداد مشاركت راجه به كم وكیف</span><b style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><span style="color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;">&nbsp;</span><span style="line-height: 25px; text-align: justify; white-space: normal;"><font color="#cc0000">اجرای تعهدات و قول وقرار شریك سازنده</font></span></b><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;مفصلاً تحقیق شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">الف : میزان سهم القدر از واحدهای ساخته شده و یا وجوه بلاعوض&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">ب : مقدار خسارت و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد ساخت&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">ج : نوع پلان های معماری (برای مثال شما تمایل دارید هر طبقه 1 واحد شود ولی سازنده تمایل به ساخت 2 واحد دارد )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">د : نوع اسکلت سازه (بتنی یا فلزی )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">و : نوع مصالح ( شامل تمام موارد مثلا : نوع کلید و پریز ، نوع گچ کاری ، نوع کابینت ، . . . )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">. ..</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">...</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">...</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">18-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">واحدهای شراكتی فی مابین مالك و شریك سازنده با توجه به میزان قدر السهم آنان و نحوه بهره برداری و كیفیت فروش واجاره&nbsp;<br>صریحاً مشخص شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">19-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;كیفیت تحویل آپارتمان ها&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#009900"><b>براساس قابلیت بهره برداری و بدون هیچ عیب وایرادی</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;باید همراه باشد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">20-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">پس از اتمام هر مرحله از ساخت وساز ، به مالك تحویل شود واز وی اقرار گرفته شود. برای این منظور از شركت های متخصص&nbsp;<br>گواهی تائید نامه اخذ ویك نسخه به مالك تحویل شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">21-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">تكلیف مصالح ساختمان های كلنگی را مشخص كنید و همچنین&nbsp;</span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">تكلیف خطوط تلفن های دایر فی مابین طرفین مشخص شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;"><br>22 - &nbsp;</span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">در خصوص اجازه اِعمال تغییرات توسط پیش خریداران و مالك ونحوه تأمین هزینه و مسئولیت اجرایی آن را صراحتاً مشخص نمائید</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;"><br>23-&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><b><font color="#3366ff">هزینه های</font></b></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;اعم از عوارض&nbsp;</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><b><font color="#3366ff">تراكم اضافی ، مالیات ، هزینه بیمه، هزینه های انشعاب آب ، برق، گازو...</font></b></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;مشخصاً و صراحتاً توافق شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">24-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">ازتنظیم قراردادمشاركت در ساخت با شخصیت های حقوقی اجتناب شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.&nbsp;<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">25-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">مسئولیت وهزینه های نحوه تنظیم سند و صورتجلسه تفكیكی و...دقیقاً مشخص شود</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">26-&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">قراردادبه</span><span style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><font color="#ff6600"><b>&nbsp;امضاء شهود طرفین</b></font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">&nbsp;برسد</span><span dir="LTR" style="font-family: 'times new roman', times, serif; color: rgb(0, 0, 102); line-height: 25px; text-align: justify;">.<br></span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">27- بعضا در پاره ای از مشارکتها سازنده به صرف آنکه</font><b style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#ff6600">&nbsp;در قرار داد با مالک بیان نشده</font></b><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;که :&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 1-27) کمد دیواری داری طبقه بندی و کشو چوبی&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 2-27) هر واحد دارای یک کولر (ابی یا . . . )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 3-27) هر واحد دارای یک پکیج برای آب گرم مصرفی و سیستم گرمایش است&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 4-27) مقدار و میزان کابینت آشپزخانه (کشو - ویترین - کمد )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 5-27) نوع و جنس درب های ورودی اصلی حیاط - واحدها - کمدها - سرویسها&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 6-27) نوع کف فرش حیاط - پارکینگ ها - راهرو ها - کف واحدها ( یعنی سنگ ، موزائیک ، سرامیک و . . . )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 7-27) نوع لوله و اتصالات&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp; 8-27) نوع آسانسور و کابین آن و موتور آن ، نوع کابل های بالابرنده و . . . تمامی متعلقات&nbsp;<br></font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap; color: rgb(0, 0, 102);">&nbsp;و خلاصه آنکه هزار و یک مطلب درج نشده دیگر از اجرای آنها بطور مطلوب و استاندارد سر باز می زند .</span><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">28- برای</font><b style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#009900">&nbsp;انتخاب مصالح در قرار داد فقط یک نوع ذکر نکنید</font></b><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;( برای مثال سینک ظرف شویی دولگنه مدل ... ساخت کارخانه ....</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">و در صورت نبود آن سینک مدل *** ساخت کارخانه **** )</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"></font><b style="font-size: medium; font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#3333ff">اما بنده به شما پیشنهاد می کنم برای جلوگیری از هر گونه مشکل :&nbsp;</font></b><font size="3"><br><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">برای</font></font><div><font size="3"><font color="#cc0000" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b>&nbsp;قسمت فنی ( نوع سازه و دکوراسیون ها و مصالح و . . . ) با یک مهندس ساختمان مشاوره</b></font><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;کنید&nbsp;</font></font></div><div><font size="3"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">و همچنین برای&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><b style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#009900">انعقاد قرار داد و نوع نگارش حتما با یک وکیل متخصص در این ارتباط مشورت</font></b><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;کنید و</font></font></div><div><font size="3"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">&nbsp;تنظیم قرار داد را به وکیل مجرب واگذار&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">کنید .</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">موفق و سربلند باشید&nbsp;</font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"><font color="#000066" style="font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;">علی رضائی</font></font><br style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: 'times new roman', times, serif; line-height: 16px; text-align: right; white-space: nowrap;"> </div> </div> text/html 2013-08-01T01:44:20+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری طراحی در محوطه ویلائی و باغ http://sibonline.mihanblog.com/post/296 <font face="times new roman, times, serif" size="3">یکی از همکاران محترم یک سوال در زمینه طراحی در محوطه ویلائی و باغ داشتند بهتر دیدم &nbsp;که این سوال را در صفحه اصلی پاسخ بدم ، شاید برای سایر همکاران هم جالب باشه .</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><font color="#cc0000">سوال</font> : جناب آقای مهندس رضائی با سلام و عرض .......... خواهشمند است نوع طراحی محوطه با استفاده از گیاه و آبنما توضیح دهید ؟&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><font color="#ff6600">پاسخ</font> : با سلام خدمت دوست و همکار محترم &nbsp;، عرض کنم سئوال شما بسیار کلی بیان شده : نوع طراحی محوطه و فضای سبز و آبنما در زمین های خصوصی و باغ تالار ها بسیار متفاوت هستند بنده دقیقا منظور شما را متوجه نشدم ولی لازم می دونم توضیحاتی کلی خدمت شما عرض کنم .</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3">1-در &nbsp;طراحی فضای سبز در محوطه هر چه مقدار فضای سبز بیشتر باشد یقینا چشم نواز تر خواهد بود ولیکن اگر برای مکان عمومی (باغ تالار ) مد نظر شما باشد می بایست راهروها و پارکینگ ها (با توجه به تعدد رفت و آمد ) توجه بیشتری شود .</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3">2- نور پردازی بصورت وسیع و نقطه ای و همچنین نور پردازی حجم دهنده با استفاده از نور های تک رنگ و یا ترکیبی بسیار می تواند در آراستن فضا به شما کمک کند .</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font><div><font face="times new roman, times, serif" size="3">3-شما می توانید با استفاده از اختلاف سطح طبیعی (در زمینهای شیبدار ) و یا ساختگی ، به همراه نور پردازی و هدایت جوی آب و یا آنکه محل های میز ها و جایگاه ها به گونه ای چیدمان شوند که همگی مشرف به استخر ( و یا حوض )آب باشد ، هنر و خلایقیت خود را &nbsp;نشان دهید .</font></div></div></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3">4- همچنین نمای ساختمان هم کمک بسیار زیادی به طراح می کند و در صورت امکان یک طراح می تواند نمای ساختمان محل مورد طراحی خویش را نیز با استفاده از شکست و حجم در نما و نورآرائی به سود طرح خودش تغییر دهد .</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3">5- استفاده از &nbsp;گیاهان : معمولا در قسمت راهروها و محل های تردد به دلیل دید کافی می توان از گیاهانی همچون انواع شمشاد . . . استفاده کرد که اولا تقریبا در تمام فصول چار فصل هستند دوم اینکه همانند حصاری سبز عمل می کنند و مانع از ورود افراد به باغ می شوند و سوم اینکه بهتر است ارتفاع آن از 1 متر تجاوز نکند و یا استفاده از انواع نرده های چوبی و یا انواع سنگ چین به جای انواع گیاه بسته به نوع طراحی آنها را چیدمان کرد لازم به ذکر است نور پردازی مناسب &nbsp;نقطه ای و شعاعی ( تک رنگ و یا ترکیبی) با انتخاب رنگ متناسب نور با طرح شما، در میان گیاهان به جرات همگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد .</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3">6- سعی کنید دور تا دور استخرهای آب و یا حوض از کاشتن درخت و درختچه خود داری کنید و برای مکانهای عمومی از نرده استفاده کنید .</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3">7- استفاده از مجسمه ها و حوض ها و آبنما ها ی طبقاتی (صدای آب برای هر انسان خوشایند است ) و قسمتهائی از سقف راهرو ها را با گیاهان پوشاندن ، استفاده از سنگ فرشها و قلوه سنگ و شن فراموش نشود .</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3">8- طراحی پارکینگ به گونه ای باشد که در هنگام خروج اتومبیل ها ، تنها یک راه خروج نباشد .</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3">در پایان باید گفت :&nbsp;</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;یک طراح باید هنرمند ، خلاق ، مبتکر &nbsp;و دارای قوه تجسم ایده آل باشد و طرحی ارائه دهد که مقرون به صرفه باشد (متناسب با درخواست ) .</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3">با تشکر از شما - علی رضائی</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2013-08-01T00:46:37+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری جزییات ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران (new) http://sibonline.mihanblog.com/post/295 <font size="4" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 42, 121); line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; text-decoration: none; color: rgb(255, 102, 0); line-height: 18px; text-align: justify;">جزییات ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران</span><font color="#022a79"><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font><font face="courier new, courier, monospace">(new)&nbsp;</font></font></font> <div><br></div><div><a href="http://s4.picofile.com/file/7872204301/ZavabeT_2.rar.html" target="" title=""><b><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;دانلود &nbsp;&nbsp;از &nbsp;وبلاگ سیب آنلاین</font></b></a></div><div><b><font size="3" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><a href="http://www.tehran-org.com/design/referral/news/160/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title=""><font size="3" face="times new roman, times, serif"><b>دانلود&nbsp;<span style="line-height: 18px; text-align: justify;">جزییات ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران</span>&nbsp;از سایت &nbsp;<span style="text-shadow: rgb(206, 204, 204) 0px 0px 10px; line-height: 16px;">گروه مهندسین مشاور آرمان&nbsp;</span></b></font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2" color="#000066">برگرفته از سایت محترم</font><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2" color="#ff6600">&nbsp;<span style="text-shadow: rgb(206, 204, 204) 0px 0px 10px; line-height: 16px;">گروه مهندسین مشاور آرمان</span>&nbsp;</font><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="2" color="#000066">: &nbsp;<a href="http://www.tehran-org.com/">http://www.tehran-org.com</a></font></div><div><br></div> text/html 2013-08-01T00:23:23+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت http://sibonline.mihanblog.com/post/294 <div style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><div><font color="#ff6600" face="times new roman, times, serif" size="3">ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت</font></div><div><font color="#ff6600" face="times new roman, times, serif" size="3"><br></font></div><div><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma;"><font color="#009900">1 -&nbsp; ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع</font></p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma;"><font color="#009900">2 - ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع</font></p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">1 -&nbsp; ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 6%&nbsp; ( شش درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامیست .</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">( به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری فضاهای اصلی میگویند . )</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 3%&nbsp; ( سه درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر&nbsp; ۲ متر الزامیست. ( به آشپزخانه و انباری فضای فرعی میگویند . )</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">2</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;- ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع</span></p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 12 متر مربع و حداقل بعد نورگیر 3 متر الزامیست .</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">( به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی فضاهای اصلی میگویند . )</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 6 متر مربع و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامیست .</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">در صورتیکه از یک نورگیر دو یا چند واحد مسکونی مستقل نورگیری میکنند :</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">فاصله دوپنجره&nbsp; فضای اصلی روبروی هم 6 متر الزامیست .</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">فاصله دوپنجره&nbsp; فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامیست .</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">فاصله دوپنجره ، یک فضای اصلی ویک فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامیست .</p><p dir="rtl" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);"><b></b>&nbsp;</p><p dir="rtl"><font face="times new roman, times, serif" size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffff00">ضوابط ابعاد و مساحتهای نورگیر و حیاط خلوت های مذکور برای ساختمانهای معمولی&nbsp;تا&nbsp;پنج طبقه مسكونی ملاک عمل میباشد .</font></p><div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</div><div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma; color: rgb(34, 34, 34);"><br></div></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"><div><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">نحوه محاسبه مساحت نورگیرها</span></b></div><div><p dir="rtl">اول اینكه رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها برای نورگیری فضاهای مسكونی یا اداری طبق توضیحات مطالب قبلی الزمیست . در صورت رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها&nbsp; مساحت آنها از مساحت زیربنای ساختمان&nbsp;كسر میشود.</p><p dir="rtl">برای محاسبه مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها&nbsp; در صورتیكه این نورگیر وسط ساختمان باشد مساحت داخل به داخل نورگیر ( بدون دیوار ) حساب میشود و از مساحت زیربنای&nbsp;&nbsp;ساختمان كسر میشود.</p><p dir="rtl">در صورتیكه یك یا چند ضلع این نورگیر منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه باشد مساحت دیوارهای منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه و درز انقطاع جزو مساحت نورگیر حساب میشود و از مساحت زیربنای&nbsp;&nbsp;ساختمان كسر میگردد.</p><p dir="rtl">برای توضیح بیشتر میتوان گفت كه این نورگیرها كه طبق ضوابط احداث میشوند به عنوان فضای باز مانند حیاط &nbsp;تلقی میشوند .</p><p dir="rtl" align="right">دیوارهای حیاط منتهی به همسایه ها نیز جزو زیر بنای ساختمان &nbsp;محاسبه نمیشود. همچنین در صورتیکه در تعبیه نورگیرهای واحدهای مسکونی،شرایط زیر رعایت شده باشد مساحت نورگیرها یاپاسیوها جزء زیربنا محسوب نمی گردند.</p><div align="right"></div><p dir="rtl" align="right">1 - نورگیر اتاقهای اصلی مانند اتاق خواب و پذیرایی با مساحت 12مترمربع، باحداقل عرض 3متر.</p><div align="right"></div><p dir="rtl" align="right">2 - نورگیر آشپزخانه بامساحت 6مترمربع، باحداقل عرض 2متر.</p><div align="right"></div><p dir="rtl" align="right">3 -نورگیر سراسری در پلاکهای شمالی بامساحت کمتر از 200 مترمربع، باحداقل عرض 2متر.</p><div align="right"></div><p dir="rtl" align="right">بدیهی است نورگیر اتاقهای اصلی که مساحت آن بیشتر از 6% مساحت زمین و همچنین نورگیر آشپزخانه که مساحت آن از 3% مساحت زمین بیشتر باشد نیز جزء زیربنا محسوب نمی گردد.</p><div>&nbsp;</div><br><div><b style="color: rgb(0, 0, 255);">ضوابط&nbsp; پیش آمدگی های به گذر&nbsp;</b>:&nbsp;<br></div><p dir="rtl">1- احداث پیش‌آمدگی&nbsp; در گذرهای كمتر از 12 متر مقدور نمی‌باشد.</p><p dir="rtl">2- احداث پیش‌آمدگی در خیابان‌های 12 متر تا 20 متر به عمق 80 سانتی‌متر و برای خیابان‌20 متر به بالا به عرض 120 سانتی‌متر مجاز می‌باشد.</p><p dir="rtl">3- ارتفاع پیش‌آمدگی نسبت به كف&nbsp;پیاده‌رو، نباید از 3.50 متر كمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراكم محسوب خواهد شد.</p></div></div> text/html 2013-08-01T00:20:38+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری برای ارائه نقشه های كامل یك پرو‍ژه مراحل زیر بایستی انجام شود http://sibonline.mihanblog.com/post/293 <font face="times new roman, times, serif" size="3" color="#ff6600"><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</span><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">برای ارائه نقشه های كامل یك&nbsp; پرو‍ژه مراحل زیر بایستی انجام شود :</span></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"></span><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">اولین مرحله : &nbsp;( مربوط به كارفرماست )</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;پس از انجام مراحل اولیه عقد قرارداد&nbsp; زمین محل اجرای پروژه&nbsp; طی صورتجلسه ای به طراح یا مشاور داده می شود.&nbsp;&nbsp;</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">مرحله دوم:&nbsp; ( فاز صفر )</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;شامل مطالعات فاز صفر پروژه ,اطلاعات اولیه , اقلیم , خصوصیات و استانداردها و ضوابط&nbsp; مورد نیاز طرح می باشد .</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">مرحله سوم : ( فاز یک )</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;طراحی فاز یک بر اساس نتایج حاصله از بررسی ها و تجزیه و تحلیل سایت مورد نظر می باشد .</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;این مرحله شامل طراحی پلان , نما و مقطع و محوطه سازی می باشد .</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">مرحله چهارم : ( فاز دو )</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;پس از تائید نقشه های فاز یک ( معماری ) , برای طراحی و محاسبات سازه ای و تاسیسات الكتریكال و مكانیكال &nbsp;تحویل مهندسین عمران و مكانیك و برق داده می شود.</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;پس از تائیدیه نهایی نقشه های معماری , سازه و تاسیسات مرحله نهایی , طراحی نقشه های اجرایی پس از انطباق نقشه های سازه و تاسیسات با نقشه های معماری می باشد.</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">&nbsp; مرحله پنجم : ( فاز سه )</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;">&nbsp; این مرحله مرحله اجرا و نظارت میباشد.</p><div><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: -webkit-right;"></div> text/html 2013-08-01T00:15:42+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری ضوابط راه پله و آسانسور برای زمین های زیر ۲۰۰ متر مربع و زمینهای بالاتر از 200 متر http://sibonline.mihanblog.com/post/292 <div align="right" style="line-height: 18px;"><font face="times new roman, times, serif" size="3" color="#ff6600">ضوابط&nbsp; راه پله و آسانسور برای زمین های زیر ۲۰۰ متر مربع</font><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp; &nbsp; 1- طبق پیوست 2 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان ، حداقل ابعاد مفید چاله آسانسورهای 4 نفره نیمه اتوماتیك ، عرض 140 وطول 160&nbsp;سانتیمتر درنظر گرفته شده است . كه باتوجه به اینكه طبق ضوابط ابلاغی ابعاد مفید چاه آسانسور160*200&nbsp;سانتیمتر میباشد&nbsp;، ابعاد مفید 140*160 سانتیمتر برای&nbsp;املاك ریزدانه با مساحت سند حداكثر 200 مترمربع ویاكمتر&nbsp;، ملاك قرار گیرد .&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp; 2- طبق بند 3-1-4-4-4 مبحث سوم&nbsp; مقررات ملی ساختمان ، راه پله باید دست كم 110 سانتیمتر عرض مفید داشته باشد ، مگرآنكه مجموع تعدادمتصرفان تمام طبقات استفاده كننده از راه پله كمتر از 50 نفر باشد كه دراینصورت عرض مفید می تواند به حداقل 90 سانتیمتركاهش داده شود .&nbsp;لذا&nbsp;چنانچه مساحت سند حداكثر 200 مترمربع ویا كمترباشد ، و ساختمان مربوطه نیز حداكثر تا 5 سقف و با اسكلت فلزی طراحی گردد وتعداد كل ساكنین آن نیزكمتر از 50 نفر باشند ، عرض پاگرد میانی ، یك متر(كه پله ای درپاگرد قرار نگیرد) و عرض پاگرد در ورودی آپارتمان (هم تراز با سطح واحد) 1.20 متر، ابعاد مفید و تمام شده راه پله ( به هنگام بهره برداری) 2* 4.60 متر درنظر گرفته شود .&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;ضمناً ارتفاع هرپله نیز حداكثر تا 18 سانتیمترقابل قبول باشد . بدیهی است ساختمانهای مشمول رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای افراد معلول جسمی- حركتی از مفاد این متن مستثنی میباشند ومیبایست ضوابط مربوط به آنان كمافی السابق رعایت گردد .<br>&nbsp;3- املاكی كه پس از رعایت براصلاحی ، حداكثر بر6متر و مساحت آن حداكثر&nbsp;200 مترمربع وكمتر می باشد علاوه بررعایت مفاد بند&nbsp;1 و&nbsp;2 این&nbsp;دستورالعمل،&nbsp;الزامی به تامین لابی نداشته باشد .&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp; شایان ذكر است دررابطه باعدم اجرای لابی انخاذ تدابیر ایمنی و حفاظتی لازم جهت جلوگیری و كاهش آثار تخریبی درزمان وقوع حریق،&nbsp;ضروری می باشد&nbsp;.&nbsp;&nbsp;<br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="line-height: 18px; text-align: justify;"><div align="right"><font face="times new roman, times, serif" size="3" color="#ff6600">&nbsp;ضوابط راه پله و آسانسور جهت زمینهای بالاتر از 200 متر</font><br></div><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma;"><p dir="rtl">&nbsp;با ادغام ضوابط معلولین و آسانسور و ایمنی و آتش نشانی در مورد راه پله و آسانسور مورد نیاز در طرح های مسكونی به نتایج زیر میرسیم :</p><p dir="rtl">1 – ابعاد داخل به داخل باكس راه پله 240 در 480 سانتیمتر. ( ضمنا چشم پله نداشته باشد برای جلوگیری از دودكش شدن باكس راه پله . )</p><p dir="rtl">2 – ابعاد داخل به داخل باكس آسانسور 160 در 200 سانتیمتر.</p><p dir="rtl">3 -&nbsp; لابی جلوی آسانسور 150 در 150 سانتیمتر.</p><p dir="rtl">4 – در صورتیكه در هر طبقه تا چهار واحد مسكونی داشته باشیم یك واحد راه پله و آسانسور كافی است .</p><p dir="rtl">5 - در صورتیكه در هر طبقه &nbsp;بیشتر از چهار واحد مسكونی داشته باشیم حداقل دو واحد راه پله و آسانسور.</p><p dir="rtl">6 – ارتفاع پله 17 سانتیمتر وعرض كف پله 30 سانتیمتر و دیوار دور تا دور باكس راه پله و باكس آسانسور 20 سانتیمتر .</p>&nbsp;</div></div> text/html 2013-07-31T10:38:36+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری ضوابط پارکینگ http://sibonline.mihanblog.com/post/291 <h2 class="NewsTitle" style="font-size: 18px; margin: 0px auto 5px; padding: 5px; text-align: right;"><font style="font-weight: normal;" face="times new roman, times, serif" color="#ff6600">آخرین ضوابط مربوط به پاركینگ</font></h2><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">اصل موضوع&nbsp; پارکینگ به مکان&nbsp;&nbsp; پارک&nbsp;&nbsp; خودرو&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; خارج شدن&nbsp; از آن&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر میگردد . ضوابط&nbsp; ملاک&nbsp;&nbsp; عمل&nbsp; موجود&nbsp; برای این مهم به شرح زیر است :</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">فضای سر پوشیده &nbsp;لازم برای پارکینگ یک خودرو&nbsp; در یک خانه ویلایی&nbsp; به &nbsp;ابعاد &nbsp;3 × 5&nbsp; متر&nbsp; الزامیست&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">زمانیکه&nbsp;&nbsp; تأمین&nbsp; چند&nbsp; واحد&nbsp; پارکینگ&nbsp; مد&nbsp; نظر&nbsp; باشد&nbsp;&nbsp; :</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">در اینصورت ستون گذاری ساختمان بایستی تابع&nbsp;ضوابطی باشد تا&nbsp;امکان&nbsp; پارک بیشترین&nbsp;تعداد&nbsp;خودرو&nbsp;مهیا شود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین&nbsp;یک&nbsp;واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی 3&nbsp; متر&nbsp;(سه متر)&nbsp; و آکس به آکس&nbsp;دو ستون طولی آن 5&nbsp; متر(&nbsp; پنج&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp;&nbsp; الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp;عرض&nbsp;محل پارک کمتر از 2.50 متر&nbsp; نباشد .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین دو&nbsp;واحد پارکینگ&nbsp;به صورت مزاحم&nbsp;آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 3&nbsp; متر&nbsp;&nbsp;(&nbsp;سه متر ) و طول آن 10 متر (&nbsp; ده&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp; &nbsp;الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل پارک&nbsp; کمتر از 2.50&nbsp; متر&nbsp; نباشد&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">دو واحد پارکینگ به صورت مزاحم&nbsp; یعنی برای خروج خودروی عقب،خودروی&nbsp; جلویی&nbsp; مزاحم&nbsp; اوست&nbsp; و&nbsp; بایستی&nbsp; اول خودروی&nbsp; جلویی&nbsp; مزاحم خارج&nbsp; شود&nbsp;&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین دو &nbsp;واحد پارکینگ آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 5&nbsp; متر (پنج متر&nbsp;) و آکس به آکس دو ستون طولی آن نیز&nbsp;5&nbsp;متر(&nbsp; پنج&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp;&nbsp; الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل پارک&nbsp; کمتر از 4.50 متر&nbsp; نباشد</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">در اینصورت&nbsp; راه&nbsp;ورود&nbsp;و&nbsp;خروج به عرض&nbsp; 5&nbsp; متر&nbsp; (&nbsp; پنج متر&nbsp; )&nbsp; الزامیست یا به&nbsp; عبارتی&nbsp; آکس به آکس&nbsp; دو ستون عرضی محل&nbsp; عبور &nbsp;5 &nbsp;متر&nbsp;&nbsp; (&nbsp; پنج متر&nbsp; )&nbsp; &nbsp;&nbsp;. در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل عبور&nbsp; کمتر از 4.50&nbsp; متر&nbsp; نباشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین&nbsp;سه واحد پارکینگ آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 7.50&nbsp; متر&nbsp;&nbsp; ( هفت و نیم &nbsp;متر&nbsp; )&nbsp; و آکس به آکس&nbsp; دو ستون طولی&nbsp;&nbsp; آن نیز&nbsp; 5&nbsp; متر (پنج&nbsp;متر)&nbsp;الزامیست . در هر صورت&nbsp;عرض&nbsp;محل پارک&nbsp;کمتر از&nbsp;&nbsp;7&nbsp;متر&nbsp; نباشد .</font></p><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="times new roman, times, serif"><b>در هر حال بسته به نوع اسكلت ساختمان در آخر اجرا و تمام شده ، برای یك واحد پاركینگ 2.50 متر - برای دو واحد پاركینگ&nbsp; و مانور ها &nbsp; 4.50 متر و برای سه واحد پاركینگ 6.50 قابل قبول میباشد</b>.&nbsp;<br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></div> text/html 2013-07-31T10:36:44+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری ضوابط پارکینگ http://sibonline.mihanblog.com/post/290 <h2 class="NewsTitle" style="font-size: 18px; margin: 0px auto 5px; padding: 5px; text-align: right;"><font style="font-weight: normal;" face="times new roman, times, serif" color="#ff6600">آخرین ضوابط مربوط به پاركینگ</font></h2><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">اصل موضوع&nbsp; پارکینگ به مکان&nbsp;&nbsp; پارک&nbsp;&nbsp; خودرو&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; خارج شدن&nbsp; از آن&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر میگردد . ضوابط&nbsp; ملاک&nbsp;&nbsp; عمل&nbsp; موجود&nbsp; برای این مهم به شرح زیر است :</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">فضای سر پوشیده &nbsp;لازم برای پارکینگ یک خودرو&nbsp; در یک خانه ویلایی&nbsp; به &nbsp;ابعاد &nbsp;3 × 5&nbsp; متر&nbsp; الزامیست&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">زمانیکه&nbsp;&nbsp; تأمین&nbsp; چند&nbsp; واحد&nbsp; پارکینگ&nbsp; مد&nbsp; نظر&nbsp; باشد&nbsp;&nbsp; :</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">در اینصورت ستون گذاری ساختمان بایستی تابع&nbsp;ضوابطی باشد تا&nbsp;امکان&nbsp; پارک بیشترین&nbsp;تعداد&nbsp;خودرو&nbsp;مهیا شود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین&nbsp;یک&nbsp;واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی 3&nbsp; متر&nbsp;(سه متر)&nbsp; و آکس به آکس&nbsp;دو ستون طولی آن 5&nbsp; متر(&nbsp; پنج&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp;&nbsp; الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp;عرض&nbsp;محل پارک کمتر از 2.50 متر&nbsp; نباشد .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین دو&nbsp;واحد پارکینگ&nbsp;به صورت مزاحم&nbsp;آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 3&nbsp; متر&nbsp;&nbsp;(&nbsp;سه متر ) و طول آن 10 متر (&nbsp; ده&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp; &nbsp;الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل پارک&nbsp; کمتر از 2.50&nbsp; متر&nbsp; نباشد&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">دو واحد پارکینگ به صورت مزاحم&nbsp; یعنی برای خروج خودروی عقب،خودروی&nbsp; جلویی&nbsp; مزاحم&nbsp; اوست&nbsp; و&nbsp; بایستی&nbsp; اول خودروی&nbsp; جلویی&nbsp; مزاحم خارج&nbsp; شود&nbsp;&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین دو &nbsp;واحد پارکینگ آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 5&nbsp; متر (پنج متر&nbsp;) و آکس به آکس دو ستون طولی آن نیز&nbsp;5&nbsp;متر(&nbsp; پنج&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp;&nbsp; الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل پارک&nbsp; کمتر از 4.50 متر&nbsp; نباشد</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">در اینصورت&nbsp; راه&nbsp;ورود&nbsp;و&nbsp;خروج به عرض&nbsp; 5&nbsp; متر&nbsp; (&nbsp; پنج متر&nbsp; )&nbsp; الزامیست یا به&nbsp; عبارتی&nbsp; آکس به آکس&nbsp; دو ستون عرضی محل&nbsp; عبور &nbsp;5 &nbsp;متر&nbsp;&nbsp; (&nbsp; پنج متر&nbsp; )&nbsp; &nbsp;&nbsp;. در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل عبور&nbsp; کمتر از 4.50&nbsp; متر&nbsp; نباشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین&nbsp;سه واحد پارکینگ آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 7.50&nbsp; متر&nbsp;&nbsp; ( هفت و نیم &nbsp;متر&nbsp; )&nbsp; و آکس به آکس&nbsp; دو ستون طولی&nbsp;&nbsp; آن نیز&nbsp; 5&nbsp; متر (پنج&nbsp;متر)&nbsp;الزامیست . در هر صورت&nbsp;عرض&nbsp;محل پارک&nbsp;کمتر از&nbsp;&nbsp;7&nbsp;متر&nbsp; نباشد .</font></p><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="times new roman, times, serif"><b>در هر حال بسته به نوع اسكلت ساختمان در آخر اجرا و تمام شده ، برای یك واحد پاركینگ 2.50 متر - برای دو واحد پاركینگ&nbsp; و مانور ها &nbsp; 4.50 متر و برای سه واحد پاركینگ 6.50 قابل قبول میباشد</b>.&nbsp;<br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><br></div> text/html 2013-07-31T10:35:02+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری ضوابط پارکینگ http://sibonline.mihanblog.com/post/289 <h2 class="NewsTitle" style="font-size: 18px; margin: 0px auto 5px; padding: 5px; text-align: right;"><font style="font-weight: normal;" face="times new roman, times, serif" color="#ff6600">آخرین ضوابط مربوط به پاركینگ</font></h2><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">اصل موضوع&nbsp; پارکینگ به مکان&nbsp;&nbsp; پارک&nbsp;&nbsp; خودرو&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; خارج شدن&nbsp; از آن&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر میگردد . ضوابط&nbsp; ملاک&nbsp;&nbsp; عمل&nbsp; موجود&nbsp; برای این مهم به شرح زیر است :</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">فضای سر پوشیده &nbsp;لازم برای پارکینگ یک خودرو&nbsp; در یک خانه ویلایی&nbsp; به &nbsp;ابعاد &nbsp;3 × 5&nbsp; متر&nbsp; الزامیست&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">زمانیکه&nbsp;&nbsp; تأمین&nbsp; چند&nbsp; واحد&nbsp; پارکینگ&nbsp; مد&nbsp; نظر&nbsp; باشد&nbsp;&nbsp; :</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">در اینصورت ستون گذاری ساختمان بایستی تابع&nbsp;ضوابطی باشد تا&nbsp;امکان&nbsp; پارک بیشترین&nbsp;تعداد&nbsp;خودرو&nbsp;مهیا شود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین&nbsp;یک&nbsp;واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی 3&nbsp; متر&nbsp;(سه متر)&nbsp; و آکس به آکس&nbsp;دو ستون طولی آن 5&nbsp; متر(&nbsp; پنج&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp;&nbsp; الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp;عرض&nbsp;محل پارک کمتر از 2.50 متر&nbsp; نباشد .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین دو&nbsp;واحد پارکینگ&nbsp;به صورت مزاحم&nbsp;آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 3&nbsp; متر&nbsp;&nbsp;(&nbsp;سه متر ) و طول آن 10 متر (&nbsp; ده&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp; &nbsp;الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل پارک&nbsp; کمتر از 2.50&nbsp; متر&nbsp; نباشد&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">دو واحد پارکینگ به صورت مزاحم&nbsp; یعنی برای خروج خودروی عقب،خودروی&nbsp; جلویی&nbsp; مزاحم&nbsp; اوست&nbsp; و&nbsp; بایستی&nbsp; اول خودروی&nbsp; جلویی&nbsp; مزاحم خارج&nbsp; شود&nbsp;&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین دو &nbsp;واحد پارکینگ آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 5&nbsp; متر (پنج متر&nbsp;) و آکس به آکس دو ستون طولی آن نیز&nbsp;5&nbsp;متر(&nbsp; پنج&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp;&nbsp; الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل پارک&nbsp; کمتر از 4.50 متر&nbsp; نباشد</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">در اینصورت&nbsp; راه&nbsp;ورود&nbsp;و&nbsp;خروج به عرض&nbsp; 5&nbsp; متر&nbsp; (&nbsp; پنج متر&nbsp; )&nbsp; الزامیست یا به&nbsp; عبارتی&nbsp; آکس به آکس&nbsp; دو ستون عرضی محل&nbsp; عبور &nbsp;5 &nbsp;متر&nbsp;&nbsp; (&nbsp; پنج متر&nbsp; )&nbsp; &nbsp;&nbsp;. در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل عبور&nbsp; کمتر از 4.50&nbsp; متر&nbsp; نباشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین&nbsp;سه واحد پارکینگ آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 7.50&nbsp; متر&nbsp;&nbsp; ( هفت و نیم &nbsp;متر&nbsp; )&nbsp; و آکس به آکس&nbsp; دو ستون طولی&nbsp;&nbsp; آن نیز&nbsp; 5&nbsp; متر (پنج&nbsp;متر)&nbsp;الزامیست . در هر صورت&nbsp;عرض&nbsp;محل پارک&nbsp;کمتر از&nbsp;&nbsp;7&nbsp;متر&nbsp; نباشد .</font></p><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="times new roman, times, serif"><b>در هر حال بسته به نوع اسكلت ساختمان در آخر اجرا و تمام شده ، برای یك واحد پاركینگ 2.50 متر - برای دو واحد پاركینگ&nbsp; و مانور ها &nbsp; 4.50 متر و برای سه واحد پاركینگ 6.50 قابل قبول میباشد</b>.&nbsp;<br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">صدور پروانه جهت اضافه اشكوب&nbsp; مجاز نخواهد بود مگر اینکه درطرح ساختمانی و یا تغییرات آن حداقل تعداد محلهای پارکینگ مورد نیاز « براساس معیارهای مشخص شده در ضوابط مربوطه» پیش بینی شده باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نمی گردد و به شرط آنکه مانور اتومبیل تامین باشد در مازاد فضای باز به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکنیگ قابل تامین است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- از هر خیابان فقط یک راه ورودی پارکنیگ مجاز خواهد بود، مگر اینکه طول بر زمین 20 متر و بیشتر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت تا 2.40 متر به شرط استفاده جهت پارکینگ بلامانع است و در صورتی که زیرزمین احداث نگردد ارتفاع اولیه تا 2.60 متر به شرط اینکه سطح فونداسیون تا 60 سانتیمتر پایینتر از گذر باشد بلامانع است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- در صورتی که پروانه ساختمانی جهت احداث پیلوت و زیرزمین تواما صادر شود، ارتفاع تمام شده پیلوت تا 2.40 متر بلامانع بوده و در این حالت به جهت لوله کشی ها مورد لزوم ارتفاع اولیه زیرزمین به شرط استفاده براساس پروانه تا 3متر و ارتفاع تمام شده 2.60 متر بلامانع است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- پیش بینی راه ورودی پارکینگ رامپ از قسمت فضای آزاد ساختمانی بلامانع بوده و لیکن درهرحال راه ورودی جزء فضای پارکینگ ساختمان نخواهد بود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- اجرای شیب مثبت جهت رامپ پارکینگ با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایر مقررات بلامانع است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- پارکینگ های مورد نیاز ساختمانها فقط در پیلوت، زیرزمین و مازاد فضای باز قابل تامین بوده و استفاده از فضای باز غیرمازاد جهت این منظور ممنوع می باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- پیش بینی دو واحد پارکینگ از مجموع پارکینگهای مورد نیاز پشت سر هم بلامانع است.(صرفا در پارکینگ های مسکونی)&nbsp; در اداری و تجاری&nbsp; به ازای هر پارکینگ میتوان در صورت امکان یک پارکینگ مزاحم قرار داد مشروط به اینکه مزاحم دیگر پارکینگ ها نباشد .<br></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- عرض راه عبوری حداقل 3متر پیش بینی گردد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- ارتفاع پارکینگ های بیش از 1000 متر مربع یا بیش از 25 واحد می تواند تا 3 متر پیش بینی شود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- از نظر مقررات عمومی پارکینگ به لحاظ ابعاد(عمق، دهنه خالص محلهای پارک بر حسب زاویه) عرض خالص دسترسیها، حداقل شعاع، شعاع گردش رامپ ها در رابطه با ابعاد وسائل نقلیه استفاده کننده، استاندارهای بین المللی ملاک عمل می باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- حداکثر شیب رامپ 15% خواهد بود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;- &nbsp;(زیرزمین پارکینگ) باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد، (پله، آسانسور)</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- شعاع گردش رامپ 6.50 متر می باشد.(شعاع قوس از آکس رامپ)</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- چنانچه مساحت سطح پارکینگ بیش از 1000 متر مربع می باشد، رامپ ورودی رفت و برگشت جداگانه مورد نیاز است و یا عرض رامپ باید حداقل 5 متر باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="times new roman, times, serif">- برای پارکینگ معلول حداقل عرض مفید 3.50 متر مورد نیاز است.</font></b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- برای کلیه موارد فوق طول ایست اتومبیل 5 متر&nbsp; قابل قبول است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- ضوابط عرض خالص رامپ دسترسی اتومبیل به طبقات پارکینگ، برحسب اینکه تعداد اتومبیل استفاده کننده، کمتر از 25 واحد باشد 3.50 متر و بیشتر از 25 واحد، حداقل 5 متر لازم می باشد، مگر دو راه ورود و خروج هر یک به عرض 3.50 متر پیش بینی شود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- تغییر نوع استفاده پارکینگ ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی مقدور نمی باشد.</font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif"><br></font><div align="right"><b><font face="times new roman, times, serif">حوزه بندی پارکینگ:</font></b></div><div><p dir="rtl"><font face="times new roman, times, serif">شهر تهران از جهت تعیین پارکینگ لازم جهت ساختمانهای مسکونی و خدماتی به سه حوزه 1-2-3 تقسیم بندی شده که ضوابط تامین پارکینگ در این حوزه ها به شرح ذیل است:</font></p><p dir="rtl"><font face="times new roman, times, serif">لازم به ذکر است جهت سایر کاربردها ( تجاری-اداری-رستوران و...) تعداد پارکینگ لازم در هر سه حوزه مساوی بوده و در جدول پیوست بخشنامه پارکینگ به تفکیک ذکر گردیده است.</font></p><p dir="rtl"><b><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></b></p><p dir="rtl"><b><font face="times new roman, times, serif">الف)&nbsp;&nbsp; اگر ملک کلاً به صورت یک واحد مسکونی باشد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;( در هر سه حوزه پارکینگ)&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b></p><p dir="rtl"><font face="times new roman, times, serif"><b></b>اگر&nbsp; سطح بنای آپارتمان تا ۲۰۰ متر مربع باشد&nbsp;&nbsp;&nbsp;یک واحد پارکینگ مورد نیاز است .</font></p><p dir="rtl"></p><div><font face="times new roman, times, serif">اگر&nbsp; سطح بنای آپارتمان بیشتر از 150متر مربع باشد&nbsp;&nbsp; 2 واحد پارکینگ مورد نیاز است .</font></div></div></div> text/html 2013-07-31T10:33:53+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری ضوابط پارکینگ http://sibonline.mihanblog.com/post/288 <h2 class="NewsTitle" style="font-size: 18px; margin: 0px auto 5px; padding: 5px; text-align: right;"><font style="font-weight: normal;" face="times new roman, times, serif" color="#ff6600">آخرین ضوابط مربوط به پاركینگ</font></h2><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">اصل موضوع&nbsp; پارکینگ به مکان&nbsp;&nbsp; پارک&nbsp;&nbsp; خودرو&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; خارج شدن&nbsp; از آن&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر میگردد . ضوابط&nbsp; ملاک&nbsp;&nbsp; عمل&nbsp; موجود&nbsp; برای این مهم به شرح زیر است :</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">فضای سر پوشیده &nbsp;لازم برای پارکینگ یک خودرو&nbsp; در یک خانه ویلایی&nbsp; به &nbsp;ابعاد &nbsp;3 × 5&nbsp; متر&nbsp; الزامیست&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">زمانیکه&nbsp;&nbsp; تأمین&nbsp; چند&nbsp; واحد&nbsp; پارکینگ&nbsp; مد&nbsp; نظر&nbsp; باشد&nbsp;&nbsp; :</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">در اینصورت ستون گذاری ساختمان بایستی تابع&nbsp;ضوابطی باشد تا&nbsp;امکان&nbsp; پارک بیشترین&nbsp;تعداد&nbsp;خودرو&nbsp;مهیا شود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین&nbsp;یک&nbsp;واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی 3&nbsp; متر&nbsp;(سه متر)&nbsp; و آکس به آکس&nbsp;دو ستون طولی آن 5&nbsp; متر(&nbsp; پنج&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp;&nbsp; الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp;عرض&nbsp;محل پارک کمتر از 2.50 متر&nbsp; نباشد .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین دو&nbsp;واحد پارکینگ&nbsp;به صورت مزاحم&nbsp;آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 3&nbsp; متر&nbsp;&nbsp;(&nbsp;سه متر ) و طول آن 10 متر (&nbsp; ده&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp; &nbsp;الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل پارک&nbsp; کمتر از 2.50&nbsp; متر&nbsp; نباشد&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">دو واحد پارکینگ به صورت مزاحم&nbsp; یعنی برای خروج خودروی عقب،خودروی&nbsp; جلویی&nbsp; مزاحم&nbsp; اوست&nbsp; و&nbsp; بایستی&nbsp; اول خودروی&nbsp; جلویی&nbsp; مزاحم خارج&nbsp; شود&nbsp;&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین دو &nbsp;واحد پارکینگ آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 5&nbsp; متر (پنج متر&nbsp;) و آکس به آکس دو ستون طولی آن نیز&nbsp;5&nbsp;متر(&nbsp; پنج&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp;&nbsp; الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل پارک&nbsp; کمتر از 4.50 متر&nbsp; نباشد</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">در اینصورت&nbsp; راه&nbsp;ورود&nbsp;و&nbsp;خروج به عرض&nbsp; 5&nbsp; متر&nbsp; (&nbsp; پنج متر&nbsp; )&nbsp; الزامیست یا به&nbsp; عبارتی&nbsp; آکس به آکس&nbsp; دو ستون عرضی محل&nbsp; عبور &nbsp;5 &nbsp;متر&nbsp;&nbsp; (&nbsp; پنج متر&nbsp; )&nbsp; &nbsp;&nbsp;. در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل عبور&nbsp; کمتر از 4.50&nbsp; متر&nbsp; نباشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین&nbsp;سه واحد پارکینگ آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 7.50&nbsp; متر&nbsp;&nbsp; ( هفت و نیم &nbsp;متر&nbsp; )&nbsp; و آکس به آکس&nbsp; دو ستون طولی&nbsp;&nbsp; آن نیز&nbsp; 5&nbsp; متر (پنج&nbsp;متر)&nbsp;الزامیست . در هر صورت&nbsp;عرض&nbsp;محل پارک&nbsp;کمتر از&nbsp;&nbsp;7&nbsp;متر&nbsp; نباشد .</font></p><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="times new roman, times, serif"><b>در هر حال بسته به نوع اسكلت ساختمان در آخر اجرا و تمام شده ، برای یك واحد پاركینگ 2.50 متر - برای دو واحد پاركینگ&nbsp; و مانور ها &nbsp; 4.50 متر و برای سه واحد پاركینگ 6.50 قابل قبول میباشد</b>.&nbsp;<br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">صدور پروانه جهت اضافه اشكوب&nbsp; مجاز نخواهد بود مگر اینکه درطرح ساختمانی و یا تغییرات آن حداقل تعداد محلهای پارکینگ مورد نیاز « براساس معیارهای مشخص شده در ضوابط مربوطه» پیش بینی شده باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نمی گردد و به شرط آنکه مانور اتومبیل تامین باشد در مازاد فضای باز به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکنیگ قابل تامین است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- از هر خیابان فقط یک راه ورودی پارکنیگ مجاز خواهد بود، مگر اینکه طول بر زمین 20 متر و بیشتر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت تا 2.40 متر به شرط استفاده جهت پارکینگ بلامانع است و در صورتی که زیرزمین احداث نگردد ارتفاع اولیه تا 2.60 متر به شرط اینکه سطح فونداسیون تا 60 سانتیمتر پایینتر از گذر باشد بلامانع است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- در صورتی که پروانه ساختمانی جهت احداث پیلوت و زیرزمین تواما صادر شود، ارتفاع تمام شده پیلوت تا 2.40 متر بلامانع بوده و در این حالت به جهت لوله کشی ها مورد لزوم ارتفاع اولیه زیرزمین به شرط استفاده براساس پروانه تا 3متر و ارتفاع تمام شده 2.60 متر بلامانع است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- پیش بینی راه ورودی پارکینگ رامپ از قسمت فضای آزاد ساختمانی بلامانع بوده و لیکن درهرحال راه ورودی جزء فضای پارکینگ ساختمان نخواهد بود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- اجرای شیب مثبت جهت رامپ پارکینگ با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایر مقررات بلامانع است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- پارکینگ های مورد نیاز ساختمانها فقط در پیلوت، زیرزمین و مازاد فضای باز قابل تامین بوده و استفاده از فضای باز غیرمازاد جهت این منظور ممنوع می باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- پیش بینی دو واحد پارکینگ از مجموع پارکینگهای مورد نیاز پشت سر هم بلامانع است.(صرفا در پارکینگ های مسکونی)&nbsp; در اداری و تجاری&nbsp; به ازای هر پارکینگ میتوان در صورت امکان یک پارکینگ مزاحم قرار داد مشروط به اینکه مزاحم دیگر پارکینگ ها نباشد .<br></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- عرض راه عبوری حداقل 3متر پیش بینی گردد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- ارتفاع پارکینگ های بیش از 1000 متر مربع یا بیش از 25 واحد می تواند تا 3 متر پیش بینی شود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- از نظر مقررات عمومی پارکینگ به لحاظ ابعاد(عمق، دهنه خالص محلهای پارک بر حسب زاویه) عرض خالص دسترسیها، حداقل شعاع، شعاع گردش رامپ ها در رابطه با ابعاد وسائل نقلیه استفاده کننده، استاندارهای بین المللی ملاک عمل می باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- حداکثر شیب رامپ 15% خواهد بود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;- &nbsp;(زیرزمین پارکینگ) باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد، (پله، آسانسور)</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- شعاع گردش رامپ 6.50 متر می باشد.(شعاع قوس از آکس رامپ)</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- چنانچه مساحت سطح پارکینگ بیش از 1000 متر مربع می باشد، رامپ ورودی رفت و برگشت جداگانه مورد نیاز است و یا عرض رامپ باید حداقل 5 متر باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="times new roman, times, serif">- برای پارکینگ معلول حداقل عرض مفید 3.50 متر مورد نیاز است.</font></b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- برای کلیه موارد فوق طول ایست اتومبیل 5 متر&nbsp; قابل قبول است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- ضوابط عرض خالص رامپ دسترسی اتومبیل به طبقات پارکینگ، برحسب اینکه تعداد اتومبیل استفاده کننده، کمتر از 25 واحد باشد 3.50 متر و بیشتر از 25 واحد، حداقل 5 متر لازم می باشد، مگر دو راه ورود و خروج هر یک به عرض 3.50 متر پیش بینی شود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- تغییر نوع استفاده پارکینگ ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی مقدور نمی باشد.</font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif"><br></font><div align="right"><b><font face="times new roman, times, serif">حوزه بندی پارکینگ:</font></b></div><div><p dir="rtl"><font face="times new roman, times, serif">شهر تهران از جهت تعیین پارکینگ لازم جهت ساختمانهای مسکونی و خدماتی به سه حوزه 1-2-3 تقسیم بندی شده که ضوابط تامین پارکینگ در این حوزه ها به شرح ذیل است:</font></p><p dir="rtl"><font face="times new roman, times, serif">لازم به ذکر است جهت سایر کاربردها ( تجاری-اداری-رستوران و...) تعداد پارکینگ لازم در هر سه حوزه مساوی بوده و در جدول پیوست بخشنامه پارکینگ به تفکیک ذکر گردیده است.</font></p><p dir="rtl"><b><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></b></p><p dir="rtl"><b><font face="times new roman, times, serif">الف)&nbsp;&nbsp; اگر ملک کلاً به صورت یک واحد مسکونی باشد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;( در هر سه حوزه پارکینگ)&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b></p><p dir="rtl"><font face="times new roman, times, serif"><b></b>اگر&nbsp; سطح بنای آپارتمان تا ۲۰۰ متر مربع باشد&nbsp;&nbsp;&nbsp;یک واحد پارکینگ مورد نیاز است .</font></p><p dir="rtl"></p><div><font face="times new roman, times, serif">اگر&nbsp; سطح بنای آپارتمان بیشتر از 150متر مربع باشد&nbsp;&nbsp; 2 واحد پارکینگ مورد نیاز است .</font></div></div></div> text/html 2013-07-31T10:30:58+01:00 sibonline.mihanblog.com گروه طراحی و معماری ضوابط پارکینگ http://sibonline.mihanblog.com/post/287 <h2 class="NewsTitle" style="font-size: 18px; margin: 0px auto 5px; padding: 5px; text-align: right;"><font style="font-weight: normal;" face="times new roman, times, serif">آخرین ضوابط مربوط به پاركینگ</font></h2><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">اصل موضوع&nbsp; پارکینگ به مکان&nbsp;&nbsp; پارک&nbsp;&nbsp; خودرو&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; خارج شدن&nbsp; از آن&nbsp;&nbsp;&nbsp; بر میگردد . ضوابط&nbsp; ملاک&nbsp;&nbsp; عمل&nbsp; موجود&nbsp; برای این مهم به شرح زیر است :</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">فضای سر پوشیده &nbsp;لازم برای پارکینگ یک خودرو&nbsp; در یک خانه ویلایی&nbsp; به &nbsp;ابعاد &nbsp;3 × 5&nbsp; متر&nbsp; الزامیست&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">زمانیکه&nbsp;&nbsp; تأمین&nbsp; چند&nbsp; واحد&nbsp; پارکینگ&nbsp; مد&nbsp; نظر&nbsp; باشد&nbsp;&nbsp; :</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">در اینصورت ستون گذاری ساختمان بایستی تابع&nbsp;ضوابطی باشد تا&nbsp;امکان&nbsp; پارک بیشترین&nbsp;تعداد&nbsp;خودرو&nbsp;مهیا شود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین&nbsp;یک&nbsp;واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی 3&nbsp; متر&nbsp;(سه متر)&nbsp; و آکس به آکس&nbsp;دو ستون طولی آن 5&nbsp; متر(&nbsp; پنج&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp;&nbsp; الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp;عرض&nbsp;محل پارک کمتر از 2.50 متر&nbsp; نباشد .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین دو&nbsp;واحد پارکینگ&nbsp;به صورت مزاحم&nbsp;آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 3&nbsp; متر&nbsp;&nbsp;(&nbsp;سه متر ) و طول آن 10 متر (&nbsp; ده&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp; &nbsp;الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل پارک&nbsp; کمتر از 2.50&nbsp; متر&nbsp; نباشد&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">دو واحد پارکینگ به صورت مزاحم&nbsp; یعنی برای خروج خودروی عقب،خودروی&nbsp; جلویی&nbsp; مزاحم&nbsp; اوست&nbsp; و&nbsp; بایستی&nbsp; اول خودروی&nbsp; جلویی&nbsp; مزاحم خارج&nbsp; شود&nbsp;&nbsp; .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین دو &nbsp;واحد پارکینگ آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 5&nbsp; متر (پنج متر&nbsp;) و آکس به آکس دو ستون طولی آن نیز&nbsp;5&nbsp;متر(&nbsp; پنج&nbsp; متر&nbsp; )&nbsp;&nbsp; الزامیست&nbsp; . در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل پارک&nbsp; کمتر از 4.50 متر&nbsp; نباشد</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">در اینصورت&nbsp; راه&nbsp;ورود&nbsp;و&nbsp;خروج به عرض&nbsp; 5&nbsp; متر&nbsp; (&nbsp; پنج متر&nbsp; )&nbsp; الزامیست یا به&nbsp; عبارتی&nbsp; آکس به آکس&nbsp; دو ستون عرضی محل&nbsp; عبور &nbsp;5 &nbsp;متر&nbsp;&nbsp; (&nbsp; پنج متر&nbsp; )&nbsp; &nbsp;&nbsp;. در هر صورت&nbsp; عرض&nbsp; محل عبور&nbsp; کمتر از 4.50&nbsp; متر&nbsp; نباشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">برای تأمین&nbsp;سه واحد پارکینگ آکس به آکس&nbsp;دو ستون عرضی 7.50&nbsp; متر&nbsp;&nbsp; ( هفت و نیم &nbsp;متر&nbsp; )&nbsp; و آکس به آکس&nbsp; دو ستون طولی&nbsp;&nbsp; آن نیز&nbsp; 5&nbsp; متر (پنج&nbsp;متر)&nbsp;الزامیست . در هر صورت&nbsp;عرض&nbsp;محل پارک&nbsp;کمتر از&nbsp;&nbsp;7&nbsp;متر&nbsp; نباشد .</font></p><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="times new roman, times, serif"><b>در هر حال بسته به نوع اسكلت ساختمان در آخر اجرا و تمام شده ، برای یك واحد پاركینگ 2.50 متر - برای دو واحد پاركینگ&nbsp; و مانور ها &nbsp; 4.50 متر و برای سه واحد پاركینگ 6.50 قابل قبول میباشد</b>.&nbsp;<br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></div><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">صدور پروانه جهت اضافه اشكوب&nbsp; مجاز نخواهد بود مگر اینکه درطرح ساختمانی و یا تغییرات آن حداقل تعداد محلهای پارکینگ مورد نیاز « براساس معیارهای مشخص شده در ضوابط مربوطه» پیش بینی شده باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نمی گردد و به شرط آنکه مانور اتومبیل تامین باشد در مازاد فضای باز به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکنیگ قابل تامین است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- از هر خیابان فقط یک راه ورودی پارکنیگ مجاز خواهد بود، مگر اینکه طول بر زمین 20 متر و بیشتر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت تا 2.40 متر به شرط استفاده جهت پارکینگ بلامانع است و در صورتی که زیرزمین احداث نگردد ارتفاع اولیه تا 2.60 متر به شرط اینکه سطح فونداسیون تا 60 سانتیمتر پایینتر از گذر باشد بلامانع است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- در صورتی که پروانه ساختمانی جهت احداث پیلوت و زیرزمین تواما صادر شود، ارتفاع تمام شده پیلوت تا 2.40 متر بلامانع بوده و در این حالت به جهت لوله کشی ها مورد لزوم ارتفاع اولیه زیرزمین به شرط استفاده براساس پروانه تا 3متر و ارتفاع تمام شده 2.60 متر بلامانع است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- پیش بینی راه ورودی پارکینگ رامپ از قسمت فضای آزاد ساختمانی بلامانع بوده و لیکن درهرحال راه ورودی جزء فضای پارکینگ ساختمان نخواهد بود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- اجرای شیب مثبت جهت رامپ پارکینگ با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایر مقررات بلامانع است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- پارکینگ های مورد نیاز ساختمانها فقط در پیلوت، زیرزمین و مازاد فضای باز قابل تامین بوده و استفاده از فضای باز غیرمازاد جهت این منظور ممنوع می باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- پیش بینی دو واحد پارکینگ از مجموع پارکینگهای مورد نیاز پشت سر هم بلامانع است.(صرفا در پارکینگ های مسکونی)&nbsp; در اداری و تجاری&nbsp; به ازای هر پارکینگ میتوان در صورت امکان یک پارکینگ مزاحم قرار داد مشروط به اینکه مزاحم دیگر پارکینگ ها نباشد .<br></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- عرض راه عبوری حداقل 3متر پیش بینی گردد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- ارتفاع پارکینگ های بیش از 1000 متر مربع یا بیش از 25 واحد می تواند تا 3 متر پیش بینی شود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- از نظر مقررات عمومی پارکینگ به لحاظ ابعاد(عمق، دهنه خالص محلهای پارک بر حسب زاویه) عرض خالص دسترسیها، حداقل شعاع، شعاع گردش رامپ ها در رابطه با ابعاد وسائل نقلیه استفاده کننده، استاندارهای بین المللی ملاک عمل می باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- حداکثر شیب رامپ 15% خواهد بود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;- &nbsp;(زیرزمین پارکینگ) باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد، (پله، آسانسور)</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- شعاع گردش رامپ 6.50 متر می باشد.(شعاع قوس از آکس رامپ)</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- چنانچه مساحت سطح پارکینگ بیش از 1000 متر مربع می باشد، رامپ ورودی رفت و برگشت جداگانه مورد نیاز است و یا عرض رامپ باید حداقل 5 متر باشد.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><b><font face="times new roman, times, serif">- برای پارکینگ معلول حداقل عرض مفید 3.50 متر مورد نیاز است.</font></b></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- برای کلیه موارد فوق طول ایست اتومبیل 5 متر&nbsp; قابل قبول است.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- ضوابط عرض خالص رامپ دسترسی اتومبیل به طبقات پارکینگ، برحسب اینکه تعداد اتومبیل استفاده کننده، کمتر از 25 واحد باشد 3.50 متر و بیشتر از 25 واحد، حداقل 5 متر لازم می باشد، مگر دو راه ورود و خروج هر یک به عرض 3.50 متر پیش بینی شود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif">- تغییر نوع استفاده پارکینگ ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی مقدور نمی باشد.</font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif"><br></font><div align="right"><b><font face="times new roman, times, serif">حوزه بندی پارکینگ:</font></b></div><div><p dir="rtl"><font face="times new roman, times, serif">شهر تهران از جهت تعیین پارکینگ لازم جهت ساختمانهای مسکونی و خدماتی به سه حوزه 1-2-3 تقسیم بندی شده که ضوابط تامین پارکینگ در این حوزه ها به شرح ذیل است:</font></p><p dir="rtl"><font face="times new roman, times, serif">لازم به ذکر است جهت سایر کاربردها ( تجاری-اداری-رستوران و...) تعداد پارکینگ لازم در هر سه حوزه مساوی بوده و در جدول پیوست بخشنامه پارکینگ به تفکیک ذکر گردیده است.</font></p><p dir="rtl"><b><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></b></p><p dir="rtl"><b><font face="times new roman, times, serif">الف)&nbsp;&nbsp; اگر ملک کلاً به صورت یک واحد مسکونی باشد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;( در هر سه حوزه پارکینگ)&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b></p><p dir="rtl"><font face="times new roman, times, serif"><b></b>اگر&nbsp; سطح بنای آپارتمان تا ۲۰۰ متر مربع باشد&nbsp;&nbsp;&nbsp;یک واحد پارکینگ مورد نیاز است .</font></p><p dir="rtl"></p><div><font face="times new roman, times, serif">اگر&nbsp; سطح بنای آپارتمان بیشتر از 150متر مربع باشد&nbsp;&nbsp; 2 واحد پارکینگ مورد نیاز است .</font></div></div></div>